94 десетокласници и 97 седмокласници от Пиринско пропуснаха националното външно оценяване

Само 94 от 2586 десетокласници в Пиринско не се явиха на националното външно оценяване по български език и литература вчера. Изпитът стартира в 9 часа и конкретно за област Благоевград се проведе в 53 училища. Час преди началото на НВО квесторите започнаха да заемат своите места по зали и коридори, а завършващите първи гимназиален етап взеха да се събират на групички, видя репортер на „Струма“, който бе на място пред Езиковата и Математическата гимназия.

„Не сме притеснени, а и няма за какво. В крайна сметка резултатите от НВО са просто за наша самооценка“, коментираха ученици.

Малко над 310 десетокласници от 12-те паралелки на двете училища заеха по два етажа в сградата, като бяха осигурени 28 изпитни зали и ангажирани към 70 квестори – учители от други училища.

Завършващите първи гимназиален етап имаха на разположение 90 минути /два слети учебни часа/, за да се справят с тест с общо 23 задачи. Форматът включва 14 въпроса са с избираем отговор и 6 с кратък свободен отговор. Има по една задача за редактиране и за разширен свободен отговор, в който трябва да се формулира теза или антитеза. Последната задача е за създаване на текст (резюме, заявление или CV).

„С три текста работиха десетокласниците на националното външно оценяване по български език и литература – научен, медиен и художествен. Една от задачите беше свързана с формулиране на теза по темата „Човекът и общуването“, а друга изискваше да се напише резюме върху откъс от изучавано произведение – „Дърво без корен“ на Николай Хайтов“, съобщиха от МОН.

Целта на НВО е да се измери равнището на компетентностите по български език и литература в края на първи гимназиален етап. Също така да се проследи има ли и каква е „добавената стойност“, или образно казано – как се е развил и какво е усвоил ученикът по време на обучението си в първи гимназиален етап /8-10 клас/. А иначе с резултата в 10 клас учениците от обединените училища кандидатстват за местата от допълнителния план-прием за продължаване на образованието си във втори гимназиален етап.

И докато повечето десетокласници бяха видимо спокойни, то при мнозина седмокласници се усещаше напрежение. Така част от 123-мата ученици в 7 клас на Седмо СУ „Кузман Шапкарев“ до последно преговаряха въпроси, обсъждаха теми помежду си. И макар да определиха като по-трудно НВО по математика, завършващите основно образование бяха категорични, че и двата изпита са важни за кандидатстването им, или по-точно за класиранията при приема след 7 клас в желаните от тях училища.

Националното външно оценяване по БЕЛ се проведе в 89 училища от областта и бе положено от 2923 ученици, като не се явиха 97. В рамките на 150 минути седмокласниците трябваше да покажат знанията си в тест с 26 задачи. От тях 18 въпроса са затворени – избира се от четири възможности, 6 задачи с кратък свободен отговор, една е с разширен свободен отговор. По традиция последната задача изисква подробен преразказ по неизучавана художествена творба.

„Ученически оркестър организира благотворителни концерти, за да събира пари за лечението на болно момиче. То оздравява”. Тази история, разказана в авторския текст от един от музикантите, трябваше да преразкажат от името на неутрален разказвач седмокласниците на изпита по български език и литература.

Разказът „Талисманът“ на Красимир Бачков е писан специално за банката с непознати произведения, която се използва за националното външно оценяване в VII клас. Авторът е писател и поет – публикувал е седем сборника с разкази и новели, два романа и една стихосбирка. Носител е на различни национални награди за проза. Превеждан е на английски, руски, украински и словашки. Има висше педагогическо образование и в момента преподава изобразително изкуство във варненско училище.

Майстор Кольо Фичето е герой на текстовете за четене с разбиране и за редактиране на изпита в VII клас. С тях са свързани и останалите езикови задачи. Седмокласниците трябваше да решават също литературни задачи върху изучавани произведения. Изискваше се още с три-четири изречения да обяснят внушението на думи на Моканина от разказа „По жицата“ на Йордан Йовков, обявиха от Министерството на образованието и науката.

Впечатление прави, че на настоящите НВО броят на отсъстващите е по-малък в сравнение с миналата година, когато не се явиха 106 седмокласници и 104 ученици в 10 клас. Сега, както изчисли началникът на РУО Ив. Златанов, неявилите се 97 седмокласници представляват 3.22% от общия брой на завършващите основно обрaзование в областта, а 94-те, неположили изпита десетокласници, са 3.64% от приключващите първи гимназиален етап.

Началникът на Регионалното управление на образованието коментира и че НВО по БЕЛ е преминало нормално и спокойно, като е нямало трудности от техническо или друго естество. Наред с осъществяваното видеонаблюдение трима експерти от РУО са проследили на място как протича НВО в училища от общините Белица и Якоруда.

„Като цяло броят на неявилите се не е голям, но е притеснителен фактът, че в няколко училища със сравнително малко на брой ученици в 7/10 клас се наблюдава концентрация на неявили се. Това ще бъде обект на отделен анализ, за да се видят какви са причините тези ученици да не положат НВО”, каза Ив. Златанов.

Конкретно за изпита по БЕЛ в 7 клас най-много неявили се – 11 от 62-ма седмокласници, регистрира СУ „Йордан Йовков“ в Рибново, в ОУ – Рупите пък знанията по български език и литература са показали 13 от 18-те завършващи основно образование. В СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Гърмен са отсъствали 7 от 18-те десетокласници, в СУ „Антон Попов“ – Петрич 8 от 19 ученици.

В четвъртък /16 юни/ при същия часови график е НВО по математика. След това, на 17 юни, е външното оценяване по чужд език /по желание на ученика/. Последна в цялата поредица изпити от НВО – 4, 7, 10 клас, ДЗИ – 12 клас, е матурата по информационни технологии, пише „Струма“.

Националното външно оценяване за измерване на дигиталните компетентности в 10 клас е в периода 20-22 юни и също е по желание на ученика.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *