ЮЗУ обяви прием на 78 докторанти, стипендиите им скочиха до 1000 лв.

Прием на 66-има докторанти в редовна и 12 в задочна форма на обучение обяви ЮЗУ „Н. Рилски“ – Благоевград за предстоящата академична 2022/2023 година. Новите бройки по държавна поръчка, които се отпускат с решение на Министерския съвет по искане на висшите училища, са разпределени в 59 докторски програми в 24 професионални направления в областта на педагогически, природни, хуманитарни, правни, технически, стопански, социални науки, здравеопазване, спорт и изкуства.

За педагогическите науки са отпуснати общо 19 места, като впечатление прави, че наред с теория на възпитанието и дидактика, социална, предучилищна и начална педагогика са дадени по една бройка и за методика на обучението по математика и информатика, по физика, две /редовна и задочна/ за технологии и предприемачество.

В професионално направление 3.6. „Право” местата са общо 11, в 3.7 „Администрация и управление“ бройките са 4, а в „Туризъм“ и „Икономика“ – съответно 2 и 3. С прием на общо 9-има докторанти по „Теория и история на литературата“, „Български език“, „Общо и сравнително езикознание“, „История на българската литература“, английски език… е професионално направление 2.1 „Филология“.

В областта на техническите науки местата са общо 5, в „Изкуства” – 6, във „Философия“ – 2, Психология – 3.

В ЮЗУ търсят и докторанти по „Математически анализ“, „Информатика“, „Органична химия“, „Физика на кондензираната материя и на вълновите процеси“…

Важна новина е, че от тази година стипендиите на редовните докторанти се увеличават на 1000 лв. Ръстът на заплащането на докторантите беше част от актуализацията на бюджета, като с нея бяха осигурени 5.244 млн. лв. за увеличените стипендии, припомниха от Министерството на образованието и науката.

Средствата ще бъдат разпределени сред 35 държавни висши училища, Българската академия на науките, Военномедицинска и Селскостопанска академия, националните центрове по заразни и паразитни болести и по опазване на общественото здраве, Националния институт по метеорология и хидрология. В тях се обучават общо 3496 докторанти.

С приемането на бюджета за 2022 г. от 1 април докторантската стипендия се повиши с 50% – от 500 на 750 лв. С актуализацията тя нарасна до 1000 лева.

Документи за участие в предстоящите конкурси, обявени от Югозападния университет, се приемат в срок до два месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“, тоест до 30 октомври. Кандидатите задължително трябва да имат завършена ОКС /образователно-квалификационна степен/ магистър.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Previous post Труповете на три кучета и котка ужасиха жителите на блок 209 в жк „Орлова чука“
Next post Санират блокове в Разлог при съкратен срок