Холдинг от Чикаго ще строи Индустриален парк и ФЕЦ върху 744 дка в Струмяни

Софийска компания, част от инвестиционен холдинг от компании AmeriFreight Holding, базиран в Чикаго, влиза с мегапроект в община Струмяни. Той включва Индустриален парк и фотоволтаична електроцентрала с мощност над 50 мегавата върху 744 068 кв.м. Теренът е в землището на с. Илинденци, но на практика е непосредствено до общинския център, на метри от жп линията.

Фирма „Амери Солар Инвестмънт“ ЕООД е регистрирана през април 2023 г. в София с едноличен собственик на капитала Славчо Караилиев и управител Иван Анчев. Предметът й на дейност е проектантска и консултантска дейност; изготвяне и реализиране на енергийни проекти; проектиране, изграждане, строителство, поддръжка, управление, продажба и въвеждане в експлоатация на енергийни проекти.

Фирмата проявила интерес към общината миналата година, след обстойно проучване на големи терени в различни части на страната. Спряла се на Струмяни заради редицата предимства, с които тя разполага пред другите общини – близост до 2 държавни граници, намира се на международен транспортен коридор, освен жп линия до нея е автомагистрала „Струма“, на метри от харесания терен има електропроводи, питеен водопровод, БТК мрежа, има достъп по път с трайна настилка, и не на последно място – най-много слънчеви дни в годината в цяла България.

Инвестицията в Индустриалния парк и фотоволтаичната централа ще е със собствени средства на компанията и външно финансиране. Плановете на инвеститора са той да построи сам цялата Индустриална зона, след което халетата ще бъдат давани под наем. Самият холдинг вече има такива реализирани проекти в Македония и Албания. Огромният терен от 745 дка в момента е пасище. Миналия месец НС прие законодателни промени в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, според които вече е забранено преобразуването и отдаването на земеделски земи от общинския поземлен фонд за строеж на фотоволтаични централи, но само ако същите са били през последните 3 г. заявени за подпомагане и общината ги е давала под наем на животновъди.

Теренът е извън тази категория пасища, а и в Струмяни проблем в това отношение няма – тук са спазени специалните закони и подзаконовите нормативни актове и нормативите за поддържане на резерв от постоянно затревени площи, както и не е налице недостиг на земи за нуждите на животновъдството, тъй като от общинския поземлен фонд пасища, мери и ливади са предоставени имоти за общо и индивидуално ползване и са удовлетворени исканията на всички собственици на пасищни селскостопански животни на територията на община Струмяни, регистрирани в интегралната информационна система на БАБХ.

Пасището има акт за публична общинска собственост от март 2023 г. Тъй като при инвеститорски интерес за строеж на фотоволтаичен парк върху общински имоти законът повелява компетентните органи да учредят в полза на инвеститора възмездно право на строеж върху земята по реда на Закона за общинската собственост без търг или конкурс, кметът на Струмяни Емил Илиев внесе такова предложение на последната сесия на ОбС и то бе прието от съветниците. С решението им се дава съгласие фирмата да започне процедура за промяна предназначението на терена и утвърждаване на площадка за застрояване, както и да започне процедура по изработване на ПУП-ПП за осигуряване на транспортен достъп.

Цената на правото на строеж вече е възложена на независим оценител и на сесията в края на този месец трябва да бъде обявена заедно с детайли от проектодоговора с инвеститора, който кметът Илиев трябва да изготви. Основните точки в него ще са, че „Амери Солар Инвестмънс“ получава терена за 35 г., през което време ще плаща наем на общината и ще се ангажира да осигурява електричеството за уличното осветление, социалните звена, детските градини и др., а след изтичане на 35-годишния срок всичко застроено върху терена става собственост на общината

Гласуваното от съветниците предварително съгласие за промяна предназначението на терена от „пасище“ в „за Индустриален парк и фотоволтаична централа“ е със срок на валидност 3 г., но „Амери Солар Инвестмънт“ са гарантирали, че стартират веднага процедурите, защото планът им инвестицията да бъде направена още тази година

Кметът на Струмяни Емил Илиев, който е направил обстойно проучване на дружеството и холдинга, вчера бе категоричен, че предложението е повече от отлично. „Общината ни е с превъзходна локация, а и само за тази година ще имаме 30 млн. лв. в инфраструктура”, обясни Илиев. „Винаги съм твърдял, че Петрич, Сандански, Струмяни и Кресна трябва да действаме като един регион, защото сме с невероятен потенциал като местоположение – имаме си наблизо 2 граници, на 100 км е София, оттук минава огромна част от износа на Гърция, така че тепърва ще се развиваме като общини и ще вдигаме стандарта на Благоевградска област“, зарече се Емил Илиев, който е кмет на Струмяни от 2011 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *