Филологическият факултет на ЮЗУ организира конкурс за есе за кандидатстуденти

Филологическият факултет на ЮЗУ организира конкурс за есе за кандидатстуденти

Филологическият факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ обявява конкурс за есе на български или на английски език за кандидат-студенти.

Участниците могат да изберат една от следните теми за конкурса на български език:„Пътуването, което ме очаква“, „Думите – пътят към другите“, „Моето писмо в бутилка“ и „Ако можете да предложите на световните лидери дадена книга, коя ще бъде тя и защо?“.

Темите за конкурса на английски език са: “Knowledgeistheantidote to fear (RalphWaldoEmerson)”, “Socialdistancingversussocialsolidarity”, “Thefuture of theBulgarianlanguageintheglobalworld” и“Whatlessonscanbelearnedfromthecoronaviruscrisis”.

Желаещите да участват в конкурса следва да изпратят своите есета на имейл: konkurs2021@abv.bg в срок до 30 април 2021 г.

Всички отличени участници в конкурса с есе на български език ще получат сертификат, който може да послужи за прием в пет от специалностите на Филологическия факултет: „Българска филология“, „Педагогика на обучението по български език и чужд език(с английски, руски, гръцки или китайски)“, „Английски език и етнология“, „Славянски език (руски) и туризъм“ и „Чужд език и бизнес администрация“.

Отличените участници с есе на английски език ще получат сертификат, който може да послужи за прием в следните специалности: „Английска филология“, „Английски език: превод и комуникации“ и „Приложна лингвистика“ (с първи чужд език английски и втори чужд език – немски, френски, руски или гръцки – по избор на кандидат-студентите).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.