Създават държавна база данни на кръводарителите

Създават държавна база данни на кръводарителите

Кабинетът отпусна 1 500 000 лв. по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г. за изпълнение на планираните дейности през втората година на Националнатата научна програма „Създаване на база данни на кръводарителите в Република България за маркери на трансмисивни инфекции“.Тя е на стойност 4,5 млн. лева и е със срок на изпълнение до 31 декември 2022 г.

Създаването на мрежа от социални услуги в страната е заложено в приетата на Министерски съвет Наредба за планирането на социалните услуги. Тя е регламентирана в Закона за социалните услуги, който за първи път въведе планиране на национално ниво на социалните услуги, финансирани от държавния бюджет, чрез разработване на Национална карта на социалните услуги. По този начин

С наредбата се уреждат критериите за определянето на услугите в Националната карта на социалните услуги, както и критериите за определяне на максималния брой на потребителите, за които се осигурява изцяло или частично финансиране от държавния бюджет. Определят се социалните услуги, които се планират на общинско ниво, на областно ниво за удовлетворяване на потребностите на населението от цялата област и на областно ниво за удовлетворяване на потребностите на лица от цялата страна.

Регламентира се редът за извършване на анализа на потребностите, както и реда за разработване и актуализиране на Националната карта на социалните услуги и за разработване на общинските годишни планове за социалните услуги.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *