Съдът „зашлеви“ с 375 142 лв. фирма, построила с европари семеен хотел в Коларово

Съдът „зашлеви“ с 375 142 лв. фирма, построила с европари семеен хотел в Коларово

Административен съд – Благоевград отхвърли жалбата на собственика на семеен хотел в петричкото село Коларово срещу акт за установяване на публично задължение от 375 142 лв. на ДФ „Земеделие“. Това е европейската субсидия, отпусната на ЕТ „Илияна 2005- Илияна Иванова“ като безвъзмездна финансова помощ по мярка “Разнообразяване към неземеделски дейности” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., която ДФ „Земеделие“ иска да си вземе обратно заради неизпълнение на параметрите в бизнес плана.

Търговката се ангажирала да изгради семеен хотел и заведение за хранене по проект за интегриран селски туризъм, като щяла да разкрие 9 работни места – 2 от които за управител и администратор, и 7 за производствен персонал, и заложила очакваните финансови показатели за 1 млн. лв. Субсидията била получена през 2015 г., а след 4 г. пристигнали проверяващи от ДФЗ, пише в. „Струма“. При направената проверка, която обхванала последните три години, е установено едва 5 % изпълнение на планираните приходи. Приходите от нощувки в хотела били 4300 лв. за 2016 г., 16 800 лв. за 2017 г. и 35 734 лв. за 2018 г. Реализираният оборот от ресторанта към хотела бил 15 402 лв. за 2016 г., 22 271 лв. за 2017 г. и 70 641 лв. за 2018 г. Реално реализираните приходи от хотела общо за трите календарни години са в размер на 60 670 лв. с начислен ДДС от общо заложените с бизнес плана постъпления от 1 016 400 лв.

Проверяващите се натъкнали и на неизпълнение на договора по отношение на работните места, което в крайна сметка довело до налагане на финансова корекция в размер на 100 % върху евросубсидията от 375 142 лв. Изпълнителният директор на ДФЗ издал акт за установяване на публичното задължение, което едноличната търговка Илияна Иванова оспорила в съда.

В хода на делото е назначена съдебно-техническа експертиза, която показала, че хотелът е построен, но са постигнати само част от заложените в бизнес плана финансови резултати. Според съдия Димитър Думбанов от събраните доказателства безспорно е установено бездействие от страна на търговеца, изразяващо се в неизпълнение на заложените финансови параметри в бизнес плана за три поредни финансови години на действие на договора, поради което наложената финансова санкция от 100 % е законосъобразна. С тези мотиви жалбата е отхвърлена, като решението подлежи на обжалване пред ВАС.

ЕТ „Илияна 2005 – Илияна Иванова” е сред 30-те фирми в Пиринско, на които през 2019 г. ДФЗ наложи 100 % финансова корекция заради неизпълнение на договора. Санкциите се обжалват в съда, като за момента решенията са в полза на ДФЗ.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *