Новините

Съветниците от „Зелените“: Тасков да получава не 90, а 50% от заплатата на кмета

Заплатата на председателя на Общинския съвет в Благоевград Радослав Тасков да бъде фиксирана на 50% от възнаграждението на общинския кмет Илко Стоянов, а съветниците да получават 50% от заплатата на Р. Тасков – това предложение внасят на предстоящата сесия на благоевградския ОбС съветниците от групата на „Зелените“ Соня Ставрева, Милена Камбурова, Македонка Шопска и Лилия Иванова.

То е във връзка с предложение с вх. №:В-00-595/15.11.2022 г. относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, пише „Струма“.

Мотивът за корекцията на карето съветнички е чл. 26. (1) от ЗМСМА, според който ОбС определя размера на възнаграждението на председателя на съвета в зависимост от продължителността на работното му време и при намалено работно време възнаграждението пада пропорционално. Според същия член заплатата на ОбС председателя не може да надвишава 90% от възнаграждението на кмета на общината.

В действащия в момента Правилник за организацията и дейността на ОбС това е описано в чл. 17. (1), като текстът директно е копиран от чл. 26 на ЗМСМА. Без да има гласуване, ОбС е приел по презумпция, че „до 90%“ в Благоевград ще означава точно 90%, и до момента председателят получава точно 90% от кметската заплата.

„Така от текста в чл. 17. (1) не става ясно колко точно е възнаграждението на председателя на ОбС и това ни дава основание да се внесе яснота и се фиксира точно възнаграждението, което ще получава председателят“, обясняват съветничките. Мотивът им да намалят почти двойно заплатата на Р. Тасков пък е ангажираността му като председател на ОбС – според тях той работи значително по-малко от 8 часа на ден, затова смятат, че и заплатата му трябва да е за 4-часов работен ден.

Дамите предлагат и корекция на чл. 21 /3/, касаещ възнагражденията на общинските съветници. В момента те са 70% от заплатата на председателя, а тяхното предложение е общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец да бъде в размер на 50 на сто от брутната работна заплата на председателя на ОбС.

„В момента Радослав Тасков получава повече от 5000 лв., като се прибавят към брутното му възнаграждение добавки за стаж, клас, облекло, очила и т. н., обясни детайлно мотивите С. Ставрева, която е председател на групата на „Зелените“. На практика той получава повече от кмета Илко Стоянов, което не е справедливо, а реално не му се събират и 4 часа работа на ден. Преди година имаше искане до кмета Ил. Стоянов да съобщи по Закона за достъп до обществена информация данните от системата за влизане и излизане от сградата на общината, за да бъде доказано това, но самият Тасков не даде съгласие и кметът отхвърли искането. Всеки любопитен обаче може да се увери, че председателят идва на работа към 10.00 – 11.00 часа, после ходи на кафе, следобед вероятно си почива у дома и понякога се появява едва към края на работния ден.“

Ставрева уточни, че на сесията групата ще поиска и оставката на колегата им от ГЕРБ Кирил Илиев като председател на Комисията по изготвяне на правилник за организацията и дейността на работата на местния парламент и комисиите му в ОбС – Благоевград. Тя е заради искането на Илиев за промяна на регламента на възнаграждение на общинските съветници. В момента съветник получава 50 % от месечното възнаграждение за участие в сесиите, а останалите 50% – за участие като член на комисии, независимо дали те са 1, 2 или 3. Предложението на Илиев е да се дават по 20 % от полагащото се максимално възнаграждение за участие в 1 комисия, съответно 40% за 2 комисии и т. н.

Предложението на К. Илиев за промяна на начина на формиране на съветническите възнаграждения по-малко от година преди изтичане на мандата на ОбС бе провокирано от оставките на С. Ставрева и съпартийките й Македонка Шопска и Лилия Иванова като членове в по 3 постоянни комисии.

„От началото на мандата, вече повече от 3 г., аз и Лилия Иванова работихме в 3 комисии, а 7 от колегите, сред които бе и председателят Радослав Тасков, бяха само в 1. И те, и ние получавахме равно заплащане за участието си в комисии. Няколко пъти говорих с тях да променим нещо, за да се получи някакво уеднаквяване на ангажиментите ни, не се получи. Отказът на Тасков и колегите от ГЕРБ да са в повече от 1 комисия стана на 10 януари 2020 г. Тогава 7 от тях бяха с участие само в 1 комисия, сега сме пак 7. Защо тогава можеше, а сега не може?

На същата дата по предложение отново на Тасков бе прието и да не се заплаща участието ни в търговете. Към онзи момент 50 % от възнаграждението на съветниците бе от участие в заседание на ОбС и по 25% от участие в комисия и в търгове. Тасков тогава обясни, че 25% тежест в съветническото възнаграждение от участие в търгове трябва да отпаднат, понеже счетоводството на общината много се обърквало и непрекъснато звъняло да пита кой съветник в кой търг участва, освен това прокуратурата следяла изкъсо нормативните актове на ОбС – Благоевград и когато те не отговаряли на законодателството, ги жалела в съда и съдът ги отменял. Питам – какво се е променило, че сега колегата К. Илиев предлага да се върнат 50-те лв. за участие в търговете, нима прокуратурата е спряла да ни диша във врата?“.

Ставрева уточни, че оставката на К. Илиев ще бъде поискана заради грубо закононарушение – той сам е направил искането за промяна на начина на формиране на съветническото възнаграждение, то не е гласувано в комисия и никъде не е депозирано писмено. Опасенията на Ставрева и съпартийките й са, че промяната ще бъде направена със задна дата. По нейна информация всъщност искането за тази промяна е формулирано от юриста на ОбС и дясна ръка на Р. Тасков – Теодор Тошев, което също е закононарушение, защото такова предложение може да бъде направено само от общински съветник.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *