Сформират 9-членна комисия за подобряване управлението на отпадъците в Банско

Сформират 9-членна комисия за подобряване управлението на отпадъците в Банско

Сформират деветчленна временна комисия, която ще се занимава с проблемите, свързани с управлението на отпадъците в община Банско. Това решиха общинските съветници в курорта на провелата се вчера закрита редовна сесия на местния парламент, която се излъчва онлайн. Комисията ще се състои от четирима съветници и четирима експерти от Общинска администрация, а за председател бе избран кметът Иван Кадев. Общинските съветници излъчиха и колегите си, които да влязат в състава на комисията. Това са Иван Драгостинов, Благой Кишев, Костадин Дурчов и Александър Весков. Предстои градоначалникът на Банско да определи експертната четворка от Общинска администрация, която да допълни състава й.

Основната задача на комисията ще бъдат въпросите, свързани с опазването на околната среда и да дава експертни мнения и ефективни предложения за подобряване работата по управлението на отпадъците, пише в. „Струма“. Преди сформирането на новата комисия бяха приети отчетите за изпълнение на програма за опазване на околната среда и програма за управление на отпадъците на община Банско за 2020 г.

Сесията този път мина без спорове и всички предложения по дневния ред бяха приети с мнозинство и без дебати по тях. Единственото изказване по време на заседанието бе на общинския съветник Георги Думанов при разглеждане на предложението за определяне на представител на община Банско в извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК, на което ще се приеме инвестиционната програма. Още преди да бъде подложено на гласуване, съветникът заяви, че този път ще гласува „въздържал се“, а в обосновката на вота си поясни, че сумата за Банско е най-ниска от всички общини, членуващи в асоциацията, и възлиза на едва 108 хил. лева.

„С всеки изминат ден се убеждавам все повече, че ние бяхме подведени с въпросната ВиК асоциация, която се оказа не това, което ни беше представено. В същото време се оказва, че излизането от нея е вече много трудно. Виждам, че в инвестиционната програма община Банско е с най-малък бюджет, който е двойно по-малък от община Разлог например. От друга страна, все повече жители се оплакват, че плащат повече вода, отколкото ток. При положение, че тук водата ни е дар Божи, ми се струва, че ние бяхме подведени с цел увеличаване цената на водата. Виждаме, че има общини, които не са в асоциацията и плащат в пъти по-малко вода. Затова този път аз ще се въздържа”, каза Думанов.

Заместник-кметът Стойчо Баненски поясни, че инвестиционната програма на Асоциацията по ВиК и предвижданията за Банско са съобразени с нуждите на града на този етап.

„Срещаме разбиране и занапред имаме уверения, че ще се финансират инфраструктурни проекти в областта на водоснабдяването, стига, разбира се, да имаме проектна готовност. Затова занапред усилията ни трябва да са насочени натам”, каза Баненски.

За присъствие на извънредното заседание на ВиК асоциацията, която ще се проведе онлайн, Общинският съвет упълномощи кмета Иван Кадев да присъства и да приеме инвестиционната програма, което е и единствената точка в дневния ред. При невъзможност той да вземе участие местните парламентаристи посочиха като негов заместник Стойчо Баненски.

На сесията бе одобрен и доклад за актуализация на генералния план за организация на движението на територията на гр. Банско. Взети бяха и решения, свързани със социалните услуги в община Банско. Местният парламент даде съгласие администрацията в курорта да кандидатства с проектно предложение пред фонд „Социална закрила“ за закупуване на оборудване за обществена трапезария. Определи още максималната стойност на проектното предложение да бъде до 36 хил. лв., а съфинансирането на община Банско да бъде в размер до 3600 лева, или 10% от общата стойност по проекта. Кметът Иван Кадев бе упълномощен да подготви всички необходими документи по кандидатстването. Дадено бе и разрешение да бъдат похарчени 2050 лева за закупуване на климатик за „Защитени жилища за лица с умствена изостаналост – 1 и 2“ в града, като средствата ще бъдат осигурени от намалението за издръжка.

Решено бе и отдаването под наем чрез търг с явно наддаване на три помещения, собственост на община Банско. Отдаването им е с предназначение за учебна дейност и досега те са ползвани от спортните клубове в града. Предвид стратегията си за подкрепа и стимулиране на спорта, местните парламентаристи дадоха съгласие първоначалната тръжна цена за всяко от помещенията да бъде 20 лева, вместо по 1 лв. на квадратен метър според първоначалното предложение, както и стъпката за наддаване да бъде 2 лева вместо 9 лв., а депозитната вноска за участие 100 лева вместо 500 лв.

Намаление бе прието и за още две помещения, към които интерес за наемане е проявил друг спортен клуб. Там първоначалната тръжна цена бе намалена от 50 на 20 лева, стъпката за наддаване от 5 на 2 лева и депозитната вноска от 500 на 100 лева Срокът за отдаване под наем на помещенията е за пет години.

По време на сесията бе утвърден и годишният финансов план на ТП „ДГС Места” за общински горски територии за 2021 г., както и ценоразписът с продажните цени на дървените материали.

Допуснато бе и изработването на някои ПУП-ове, в т.ч. и за корекция на р. Глазне от границата на НП „Пирин“ до изградения участък от корекцията до сливането на р. Демянишка и р. Бъндеришка.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.