Новините

Стопираха искането за прекратяване на концесията на градската баня в Сандански

Старейшините в Общинския съвет в Сандански стопираха исканото прекратяване на концесията на градската баня. Това стана факт по време на Председателския съвет, на който 5-има гласуваха „против”, двама гласуваха „за” и двама се въздържаха,и така на практика прекратяването на концесията на градската баня се отложи. Мотивите на съветниците, упражнили отрицателен вот, бяха, че материалът, предложен за прекратяване на концесията, не е готов за гласуване.

Съветникът Георги Батев се опита да убеди колегите си да се приложи практиката на Общинския съвет в Пазарджик, където е имало също подобен казус за прекратяване на концесия. Той изчете всички решения, гласувани от колегите им в Пазарджик, и стана ясно, че концесията е по искане не от концесионера, а от концедента, в случая община Сандански.

Съветникът Живко Иванов внесе яснота, че с изменение на Закона за концесиите, приет по време на управлението на ГЕРБ, по всяко време може концесионерът да поиска да се прекрати договорът на концесия при постъпили обстоятелства, информира „Струма“.

„Имаме признати разходи по фактура в размер на 816 000 лв. съгласно така приетия Закон за концесии, концесионерът има право да поиска да му се прекрати договорът. Той е извършил тези разходи, приспадат се задълженията към общината и се изплащат едни пари, които той е инвестирал. Това е законът”, каза Ж. Иванов и допълни, че така е направена и концесията за търговски обект „ГУМ“, и след години концесионерите на този обект имат право да претендират пред Общинския съвет и да искат да им се прекрати договора. „Това, колеги, е с изменението на Закона за концесиите”, каза Ж. Иванов.

Съветникът Калин Тарзийски бе категоричен, че така предложеният проект за прекратяване не е готов за гласуване и трябва да се изготви правен анализ, едва тогава да се включва в дневния ред. „Преди близо година ни се предложи отново искане за прекратяване на концесия, тогава поискахме правен финансов анализ, не го получихме и затова смятам, че не сме готови искането да бъде включено в дневния ред”, каза К. Терзийски.

Отпадна и искането на директора на Спортното училище Николай Марков за освобождаване от такса битови отпадъци за 2023 година на всички училища и детски градини на територията на община Сандански. Мотивите на старейшините бяха, че срокът е изтекъл. Искането на Н. Марков е трябвало да бъде входирано до края на 2022 г., а не в началото на януари на настоящата година. Това на практика означава, че всички училища и детски заведения ще плащат дължимия си данък битови отпадъци през настоящата година.

На търг отиват за нов наем за срок от 5 години 19 броя терени за поставяне на временни търговски обекти поради изтекъл срок на договора, сключен с община Сандански. Зелена светлина получиха всички 10 искания на майката на Коко Динев Борислава Динева за изготвяне на подробни устройствени планове в землището на с. Плоски за поставяне на фотоволтаици. Съгласно искането на фамилия Диневи върху площ от 125 декара в землището на с. Плоски ще бъдат поставени фотоволтаици.

Очаква се община Сандански да тегли заем от банка или от държавата в размер на 800 000 лв. за ремонт на строящия се бул. „Европа”, това също бе подкрепено с мнозинство от съветниците.

Предстои да бъдат гласувани Спортният и Културният календар на община Сандански за 2023 година. С мнозинство бяха гласувани да влязат в проектодневния ред и имотът със скандалната пазарна оценка от 26.32 лв. в землището на с. Поленица с площ от 350 кв.м, както и няколко подробни устройствени плана в селата Поленица, Враня, Лозеница, Левуново и други.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *