Срещу 13 млн. лв. Банско осигурява за туристите нов път до хижа „Вихрен”

Туристите в Банско ще се радват на нов път в Пирин. Във вчерашния ден община Банско обяви една от най-големите си обществени поръчки, която е на стойност 11 069 503 лева без ДДС, или 13 283 403 лв. с ДДС, и е с предмет „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект: „Реконструкция на общински път град Банско – хижа „Вихрен“, Община Банско”.

От обявлението на поръчката става ясно, че община Банско няма да разчита на финансиране по европейски програми. В проекта на договор пък е предвидено отложено изпълнение, тъй като за строителството на пътя няма осигурено финансиране и договорът с бъдещия изпълнител ще бъде под условие. Не е изключено община Банско да разчита на помощ от държавата. Тази година малката община получи от МС над 9 млн. лева за строителство на пътища.

Иначе трасето, което ще бъде ремонтирано, е с обща дължина от 15,060 км с начало от кръстовището с улица „Найден Геров“ до хижа „Вихрен“. Предвиденият срок за изпълнение е 270 календарни дни. Пътят преминава през територията на Национален парк „Пирин“. Теренът е изцяло планински, с голям надлъжен наклон и денивелация от 940 м между началото и края на пътя. Трасето е морално остаряло и не отговаря на съвременните изисквания. Съществуващият път е в лошо експлоатационно състояние. На места по настилката има хлътвания, пропадания и множество пукнатини на асфалтовото покритие. Има няколко на брой участъци с голямо пропадане на асфалтовата настилка с предполагаема причина свлачищни процеси. Трасето на пътя минава през няколко мостови съоръжения.

Хижа „Вихрен“ се намира в Пирин планина, на левия бряг на река Бъндерица. Построена е през 1939-1941 г. от туристическото дружество в Банско и е наречена Елтепе (старото име на връх Вихрен). Наричана е също „Нова Бъндерица“. Преименувана е неофициално след 1942 г., когато много други обекти в планината сменят имената си със закон. Претърпява две разширения – през 1949 г. от бившия ВИФ (сега Национална спортна академия) и през 1963 г. от БТС. Стопанисва се от хотел „Стражите“ в Банско.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *