Пускат конкурси за шефове на всички общински дружества в Благоевград

Конкурси за управители на всички общински дружества ще се проведат в Благоевград, независимо дали договорът на настоящите е изтекъл, или не, а кандидатите трябва да имат пет години професионален и 3 години управленски опит. Това решиха съветниците на извънредната сесия на ОбС, проведена специално, за да се приемат измененията в Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общинските търговски дружества и да се обявят конкурси за техни управители.

Двете свързани теми предизвикаха обширни дебати и наложиха две почивки, в които съветниците да уточняват детайли и да прецизират текстовете за начина на оценяване, за броя на членовете на комисията и др. Не се прие искане на Евгени Бибов специално за ФК „Пирин“ да отпадне изискването за образователния ценз на кандидатите за управител.

Местният парламент прие обаче предложението на Калоян Ханджийски да отпаднат ограниченията висшето образование на кандидатите за шефове на търговските дружества да е в сферите на технически науки, икономически науки, стопански науки и администрация. Това решение касае предстоящите конкурси за управители на „Пазари“ ЕООД, „Паркинги и гаражи“ ЕООД, ОФК „Пирин“ ЕООД, „Биострой“ ЕООД и „Благоевград инвест“ ЕООД.

За ръководителите на общинските медицински дружества „Медицински център 1 – Благоевград“ ЕООД, „Център за психично здраве – Благоевград“ ЕООД, Специализирана болница за активно лечение по онкология „Св. Мина“ – Благоевград“ ЕООД и Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Благоевград“ ЕООД остават изискванията кандидатите да са магистри по медицина или икономисти, и в двата случая с квалификация по здравен мениджмънт.

На разминаване в начина на оценяване на кандидатите за управители в различните предложения обърна внимание съветничката юрист Гергана Янчева, а Радослав Тасков предложи да отпадне изискването за образователен ценз за членоветне на комисията, която ще ги оценява, тъй като може да се счете за дискриминация.

32-ма съветници гласуваха „за” приемане на промените в наредбата, а единствената гласувала „против” Албина Анева в обяснението си за отрицателен вот заяви, че ОбС е направил нарушение, тъй като гласуваната наредба прави опит да измени закона.

Провокиран от думите й, председателят Андон Тодоров настоя да се отхвърли предложението за обявяване на конкурси за управители, за да се види дали прокуратурата или областният управител ще атакуват приетата наредба. Предложението обаче не се прие от мнозинството и местният парламент избра с гласуване 7-членна комисия само от общински съветници, която да проведе конкурсите за управители на 9-те общински дружества. В състава й влизат Г. Янчева, В. Шаркова, И. Узунов, Кр. Роячки, Р. Тасков, В. Манов и Т. Велчев, а като резервни членове с най-малко гласове останаха Л. Мечева и Ив. Ризов.

Местният парламент на Благоевград отмени решенията си за мястото за изграждане на нов храм в района на открития пазар, които кметът инж. Р. Томов обжалва в съда, и с уговорката да се спрат съдебните процедури бе възстаноена и процедурата от януари миналата година, като се прие да се образуват два нови урегулирани поземлени имота за черква с площ 1370 кв.м и за паркинг с площ 430 кв.м, пише в. „Струма“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *