Промяна: Издават шофьорска книжка до 3 дни

Наред със съществуващите до момента услуги за издаване на шофьорска книжка – обикновена и бърза, се въвежда и нов вид услуга – ускорена, която ще се изпълнява до 3 дни от приемане на заявлението. Това става възможно с промени, приети на второ четене от Народното събрание, в Закона за българските лични документи.

Ускорената процедура ще се прилага при подмяна на свидетелството за управление на МПС поради изтичане на срока на валидност, при вече изтекъл срок на валидност, при промяна в данните на водача – смяна на фамилия и транслитерация, както и при издаване на дубликат.

Законът за българските лични документи урежда издаването на дипломатически и служебни паспорти, като на такива имат право служители на държавните институции.

Освен тях, с промените право на служебни паспорти ще имат само членовете на ръководствата на лицензираните спортни федерации, вписани в регистъра по Закона за физическото възпитание и спорта, ръководствата на представителните организации на работниците и служителите, както и на представителните организации на работодателите на национално равнище.

С промените ще се минимизира възможността от злоупотреби, тъй като настоящата нормативна уредба дава практическа възможност всеки дееспособен български гражданин да получи служебен паспорт, ако регистрира юридическо лице с нестопанска цел, което представлява сдружение, федерация или браншова организация, и бъде избран в нейното ръководство.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *