Проект за смяна на стари печки с екологични източници на отопление

Община Благоевград проведе начална пресконференция по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление на територията на община Благоевград“.

Беше представен проектът, заложените цели, основните дейности и очакваните резултати от тяхното изпълнение. Той се финансира по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Основната цел е да се подобри качеството на атмосферния въздух на територията на община Благоевград чрез подмяна на печки/котли на твърдо гориво с алтернативни екологични източници на отопление, които ще допринесат за намаляване на вредните емисии на ФПЧ10 от битовото отопление на твърдо гориво.

С цел популяризиране на дейностите по проекта се предвижда да бъдат организирани и провеждани комуникационни кампании сред населението на общината относно възможностите за кандидатстване по процедурата за подмяна на отоплителни уреди на дърва и въглища с екологични алтернативи.

Общият бюджет на проекта възлиза на 21 725 799,06 лева, от които 18 466 929,20 лева са предоставени от Кохезионния фонд на ЕС, а останалата сума е съфинансирана от националния бюджет на Република България. Периодът на изпълнение на проекта е от месец март 2024 г. до месец декември 2028 г. Екипът за управление на проекта включва експерти от различни области, които ще работят за успешното реализиране на всички предвидени дейности и постигането на поставените цели.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *