Почина големият български филолог, учен, доктор хонорис кауза на ЮЗУ проф. Иван Кочев

Почина големият български филолог, учен, доктор хонорис кауза на ЮЗУ“ Неофит Рилски“ проф. Иван Кочев. Тъжната новина бе съобщена на фейсбук страницата на Филологическия факултет на Югозападния университет, по публикация на проф. Лилия Илиева

„Голяма загуба за българската наука! Бог да прости професор Иван Кочев! Великолепен филолог, който с часове можеше да рецитира стихове на руски език. Няма вече такива като него..

Царство му небесно!“ Написа проф Илиева.

Проф. Иван Кочев е роден през 1935 г в Поморие. Наследник е на известните възрожденски фамилии Хаджови и Миладинови. Автор е на над 300 книги, монографии, студия, статии, резенции….в областта на лигвистиката-фонология, фонетика, история на езика, диалектология. Своеобразен връх в многогодишните изследвания на проф Кочев е книгата “Българска фонология: Вокално-консонантното взаимодействие и смяната на корелативните отношения във фонологичните системи на българския език”.

В нея за пръв път в българската лингвистика в синхронно-диахронен план се анализират основни теоретични проблеми на старобългарската, среднобългарската и новобългарската /диалектна и книжовна/ фонология. Голямият учен, създал своя школа филолози е професор в ЮЗУ от 1995 г в катедрата по български език, където чете курс по българска диалектология, както и редица други дисциплини.

През месец май 2015 г проф. Кочев бе удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза на Югозападния университет.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *