Покривите на училищата ще се отдават под наем за монтаж на фотоволтаици

Общинските съветници утвърдиха заплата от 3500 лв. на кмета на Благоевград. Последната актуализация е правена през 2019 г. Вдигат се и заплатите на селските кметове, които ще получават вече по 1330 лв. на месец, но в това число не влизат наместниците на селата Дъбрава, Бистрица и Марулево, чиито възнаграждения остават по-ниски по 1100 лв. С нотка сарказъм съветникът Евгени Бибов настоя за обяснение защо се иска щатовете на кметските наместници от 8 да се увеличат на 12, като се включат и села с малко жители, в някои от които дори няма подходяща сграда за кметство.

Отговорът на секретаря на общината Мария Захова бе, че щом селата са със статут на кметства, може да се иска от държавния бюджет да се отпуснат средства за щатни бройки, което не задължава общината да назначава отделни управници, но може парите да се изразходват за нуждите на селата.

Удовлетворен от обяснението, Бибов настоя с допълнителните средства да се изравнят заплатите на всички селски кметове, като мотивът му бе, че макар в Бистрица да не живеят много хора, има много махали и работата на наместника не е по-малко от тази на кмета на Еленово например. Той обаче пропусна да оформи питането си като предложение, заради което председателят на ОбС А. Тодоров не го подложи на гласуване, пише „Струма“.

Местният парламент върна за ново обсъждане в комисиите предложението на група съветници да се вдигне долният праг на доходите за настаняване в общинско жилище от 1 минимална заплата на член от домакинството на 1,5 минимална заплата.

Против това предложение се изказа първа председателката на комисията по социална и жилищна политика Л. Хамбарджийска, която обясни, че в картотеката чакат за настаняване 49 семейства, а свободните жилища са 2 гарсониери. „И сега не можем да помогнем на всички, които се нуждаят от жилище и отговарят на условията“, мотивира се тя.

Причината да се внесе предложението за вдигане на долния праг на доходите бяха изпратени предупредителни писма на 30-ина наематели на общински жилища, които при проверки било установено, че вече не отговарят на условията да ги заемат. Затова Бибов предложи увеличението на долния праг на доходите на член на семейството да се вдигне на 1,1/3, което е около 1000 лв. на човек.

Председателят А. Тодоров смъкна още с предложението си то да е 1,1/4, което се равнява на около 850 лв.

„Така 4-членно семейство с доход 3400 лв. ще отговаря на условията за настаняване”, предупреди Калоян Ханджийски и настоя точката да се върне за доразглеждане в комисиите.

Радослав Тасков предложи най-удачен вариант за решение с идеята си ОбС да задължи кмета да не гони наемателите, които заради пандемията са получили временно по-високо възнаграждение (като медицинските работници), което вдига дохода им и той надскача допустимия по наредбата. „След епидемията доходите на тези семейства отново ще паднат и ще влязат в рамките на изискванията, но сега трябва да реагираме адекватно, без да променяме цялата наредба“, обясни той.

Секретарят на общината М. Захова информира, че общият брой на общинските жилища в момента е 487, при проверките се установило, че 31 наематели не отговарят на условията да са настанени в тях, като в 6-7 от случаите се оказало, че наемателите имат други жилища и имоти с над 1/2 собственост.

За да се прецизира решението, точката се върна за дообсъждане в комисиите и ще се вкара в дневния ред на извънредна сесия, която председателят на ОбС А. Тодоров обяви, че се подготвя да свика на 5 март.

Съветниците утвърдиха и структура на общинската администрация от 119 души, като дирекция „Европейски проекти и програми“ се увеличава с 2 щата.

Местният парламент прие предложението на кмета да се освободят от наеми на открити общински площи съдържателите на заведения и обекти, които са затворени заради епидемията с министерска заповед.

Прие се и искането на кмета Томов да се отдадат под наем след търгове покривите на общинските учебни заведения за поставяне на фотоволтаични централи до 30 кW за производство на ел. енергия.

В началото на сесията бе дадена думата за изказване на диригента на Биг Бенд Благоевград Борис Янев, който коментира претенциите на собствениците на частни школи в сферата на изкуството за по-ниски цени и преференции за културните им изяви при ползване на общински терени и зали. Той обясни, че същите претенции могат да заявят и собствениците на частни образователни школи, както и на спортни клубове, но общината трябва да балансира и да дава равни шансове на всички да се развиват и да работят.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *