Повишиха петричката съдийка Божана Манасиева, Катя Сукалинска се връща в РС Сандански

Кадрови размествания стартираха в съдилищата в Благоевградския район. Петричката съдийка Божана Манасиева е повишена в съдия в Окръжен съд – Благоевград. Тя ще започне работа в Наказателна колегия, след като се класира с висок резултат на конкурса, който бе обявен от Съдийската колегия на ВСС през юли 2019 г. За Окръжен съд – Благоевград бе обявено едно свободно място за наказателен съдия, като с най-висок бал бе класиран Георги Янев от РС – Благоевград, който наскоро встъпи на новата длъжност.

Междувременно се оваканти още един щат, но тъй като това се случи рамките на 9 месеца от приключването на конкурса за повишаване, се прилага процедурата по чл. 160 и чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт, според която се назначава вторият по резултат кандидат, без да се обявява нов конкурс. На това основание на последното си заседание ВСС повиши Божана Манасиева за съдия в Окръжен съд – Благоевград, като й възложи да довърши започнатите наказателни дела, на които е даден ход на съдебното следствие, както и да изготви съдебните актове по обявените за решаване дела. Нейната професионална кариера е свързана изцяло с РС – Петрич, където има 22-годишен стаж, основно като наказателен съдия.

Междувременно стана ясно, че в РС – Петрич се връща съдия Ангелина Бисеркова, която от 2020 г. бе командирована в Окръжен съд. През април СК на ВСС прекрати командировката й по искане на председателя на РС – Петрич Атанас Кобуров заради високата натовареност на двамата граждански съдии. Бисеркова обжалва решението на кадровиците пред ВАС, като бе уважено направеното „особеното искане“ за спиране на изпълнението му до приключване на спора. Впоследствие ситуацията се е променила и тя отново се връща в екипа на РС – Петрич.

Кадрови размествания има и в РС – Сандански, пише „Струма“. Там се връща съдия Катя Сукалинска, която бе командирована в Окръжен съд – Благоевград от ексшефката Катя Бельова. Командировката й е прекратена от новия съдебен председател Петър Узунов, който пък е командировал Стойка Янева (на снимката) от РС – Сандански в Окръжен съд – Благоевград.

Припомняме, че тя подаде сигнали в МВР срещу колегите си Рая Манолева, Николинка Бузова, Димитър Узунов и Иван Филчев за заплахи, докато беше и.ф. председател на РС – Сандански, като от отдел „Убийства“ в ГД „Национална полиция“ бяха снели обяснения от четиримата магистрати. Скандалните факти бяха огласени в заседанието на СК на ВСС на 1 март при избора на председател на РС – Сандански, за който беше кандидат Стойка Янева, но с 9 гласа „за“ мнозинството избра Рая Манолева. Зад решението на съдия № 1 в Пиринско да командирова Стойка Янева в Окръжен съд – Благоевград освен професионални мотиви вероятно има и други, свързани с подобряване на микроклимата, предполагат магистратите.

От друга страна, съдебният шеф прекрати командировките и на други магистрати в Окръжен съд. Първият беше съдия Атанас Иванов, който се върна в РС – Благоевград, а сега е и кандидат в конкурса за шефското място там в конкуренция с колежката му Гергана Симеонова. Наскоро е била прекратена командировката в Окръжен съд и на съдия Габриела Тричкова от РС – Благоевград.

В перспектива в РС – Благоевград се очертават още кадрови промени с оглед трите свободни щата, след като магистратите Вера Коева, Гюлфие Яхова и Георги Янев станаха окръжни съдии. Междувременно стана ясно, че съдия Георги Янев е включен да разглежда граждански дела, но той е обжалвал заповедта на председателя на Окръжен съд Петър Узунов пред Административен съд, тъй като е спечелил конкурс за съдия в наказателно отделение. С решение на съдия Марияна Мицева жалбата е оставена без разглеждане с мотива, че това е акт от вътрешноведомствен характер, който не подлежи на обжалване. Определението на АС – Благоевград не е окончателно, тъй като подлежи на обжалване пред ВАС.

Кадрови размествания има и в АС – Благоевград, в който ръководството вече е поето от Стоянка Пишиева-Сахатчиева след решение на ВСС. Тя беше единственият кандидат за шефското място, зад която застанаха всички съдии, след като предишната председателка Мария Тодорова се премести на работа във ВАС. Стоянка Пишиева-Сахатчиева ще запази досегашния зам. председател Марияна Мицева.

И докато в АС – Благоевград няма кадрови проблеми, кадровата криза в РС – Разлог продължава да се усложнява, след като съдия Стела Шипковенска хвърли оставка и през януари окончателно напуска съдебната система, с което вакантните места за магистрати стават три.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Previous post Рибар извади от Струма при моста на Бобошево шаран близо 9 кила
Next post Студентският празник раздвижи ресторантьорския бизнес в Благоевград