Пак скандал! Ректорът на ЮЗУ си гласувал 110 000 лв. бонуси

През 2018 г. и 2019 г. ректорът на Югозападния университет проф. Борислав Юруков е определил допълнително възнаграждение от 110 000 лв. сам на себе си в конфликт на интереси. Това е заключението от проверка на просветното министерство във вуза от август-септември 2020 г.

Одитният доклад на МОН, поискан от колегите от „Сега“ по закона за достъп до обществена информация заради сигнали за нередности във висшето училище, изобилства от нарушения на ръководството – раздаване на бонуси за милиони на преподавателите без критерии, невземане на задължителен отпуск, липса на ефективен финансов контрол и др.

ЮЗУ последно попадна под прожекторите заради огромната заплата на ректора си. Проф. Юруков бе обявил 191 504 лв. годишна данъчна основа от трудови доходи за 2019 г. в декларацията си пред КПКОНПИ, или близо 16 000 лв. на месец, с което надмина дори ректора на СУ, който се разписва срещу 2671 лв. месечно.

Според закона за висшето образование и правилника за дейността на ЮЗУ заплатата на ректора, както и всичките му допълнителни възнаграждения, бонуси и т.н. се определят от председателя на Общото събрание. В случая председателят на ОС проф. Иван Мирчев му е определил 4800 лв. месечно трудово възнаграждение през 2015 г., като до края на мандата си като председател, който приключва през ноември 2019 г., не е разписвал увеличаване или промяна на сумата. Това потвърждават и одиторите в доклада си, проверили дейността на вуза от началото на 2018 г. до 30 юни 2020 г.

Те посочват, че според Правилника за организация на работната заплата на ЮЗУ за лицата, заемащи ръководна длъжност, основната заплата се определя „от размера на възнаграждението, определено за съответната длъжност плюс възнаграждение по Приложение № 3“. За длъжността „професор доктор“, какъвто е Юруков, ЮЗУ са определили заплата от 1654 лв., а възнаграждението по приложение 3 за ректор е не по-малко от 2000 лв. Т.е. той може да получава основно възнаграждение не по-малко от 3654 лв.

„Предвид факта, че няма ограничение в нормативната уредба колко може да е максималният размер, заплатата на ректора е определена на 5520 лв.“, пишат одиторите. Те обаче констатират, че през одитирания период на ректора са изплатени доста по-високи суми. За 2018 г. той е получил 158 200 лв. – от тях основната заплата е 57 600 лв., за научна степен – 2640 лв., за професионален опит – 36 370 лв. ДТВ – 47 000 лв. и за участие в проекти – 14 590 лв. За 2019 лв. пък сумата е 215 052 лв., като тук се включват и 50 хил. лв. обезщетение за 123 дни неизплатен годишен отпуск – по 41 дни за 2017 г., 2018 и 2019 г. Невземането на задължителния отпуск е предпоставка за неспазване на Кодекса на труда, категорични са одиторите.

За одитирания период, допълнителните трудови възнаграждения в университета, включително и това на ректора, са изплащани на базата на заповеди на последния по приложен списък (а не са определени от председателя на ОС, както изисква законът – бел.ред.), констатират експертите. Те откриват, че заповедите са издадени на основание на Правилника за работната заплата и във връзка с решения на Ректорския съвет. Ректорският съвет обаче е консултативен орган и няма правомощия да взема решения. Според въпросния правилник пък ректорът може да разрешава бонуси в чест на юбилейни и официални празници на преподавателския и административен персонал, но не и на себе си. „За одитирания период изплатеното допълнително трудово възнаграждение на ректора е в общ размер на 110 300 лв., определено в нарушение на чл. 14/9/ от Правилника за устройството и дейността на университета, като на практика ректорът на ЮЗУ е определил възнаграждение сам на себе си, което представлява конфликт на интереси“, категорични са от МОН.

Те допълват и че според същия правилник ректорът може да увеличава заплатата на научно-преподавателския персонал до 40% от възнаграждението по приложение 3, но без да е разписано въз основа на какви критерии трябва да става това. За 2 г. и половина ректорът е изплатил и 3.6 млн. лв. бонуси на преподаватели, като липсата на разписани критерии и определен праг за тях крие риск от облагодетелстване на ръководството и неефективно и неикономично използване на публични средства, заключават те.

ОЩЕ НАРУШЕНИЯ

Няколко катедри в ЮЗУ не спазват изискването за поне 7-членен академичен състав на основен трудов договор, което крие риск за акредитацията на университета и за неправомерно разходване на финансови средства за заплати на ръководителите им, пише още в доклада. През одитирания период в ЮЗУ са действали 7 договора за набиране на чуждестранни кандидат-студенти с посредници, независимо от препоръката на МОН тази практика да се преустанови. В нарушение на Кодекса на труда е променяно основното възнаграждение на служителите и са изплащани надбавки за трудов стаж и професионален опит, различни от записаните в трудовите им договори, като промените не са формализирани чрез писмено допълнително споразумение към индивидуалния трудов договор, пише още в доклада.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *