Отсрочихме близо 90 000 заема за над 8 млрд. лева

Отсрочихме близо 90 000 заема за над 8 млрд. лева

Одобрените искания за отсрочване на кредити към края на 2020 г. са 89 478 броя с общ брутен размер малко над 8 млрд. лв.. От тях 77 124 са исканията, дошли от домакинства, като това е 81.4 на сто от общо подадените заявления. Други 12 354 броя са от предприятия. Брутната балансова стойност на одобрените заявления само на домакинства възлиза на 1,7 млрд. лв. (от подадени заявления за 1,9 млрд. лв.), а на предприятията – на 6,3 млрд. лв. (от подадени заявления за 6,8 млрд. лв.). Това показват данни на Българска народна банка (БНБ) към 31 декември 2020 г., изведени в годишния отчет на Фонда за преструктуриране на банки.

Иначе общо подадените искания по „Реда за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества – финансови институции“ наброяват 108 211 към края на миналата година. От тях 94 705 броя заявления са на домакинства, а други 13 506 броя са на предприятия. Брутната балансова стойност на задълженията е 8,760 млрд. лв..

Любопитно е да се отбележи, че въпреки прогнозите за ръст на необслужваните кредити, в края на миналата година техният размер намалява. Брутният размер на необслужваните кредити и аванси спада от 7,8 на сто в края на 2019 г. до 7,5% в края на 2020 г.

От статистиката на БНБ става ясно още, че печалбата на банковата система към 31 декември 2020 г. възлиза на 815 млн. лв., което е с 860 млн. лв. (51.4%) по-малко от отчетената в края на декември 2019 г.. Въпреки това кредитните институции у нас остават стабилни. „Вследствие на стабилната капиталова и ликвидна позиция на кредитните институции и на икономическата активност в България през 2020 г. не е възниквала необходимост за прилагане на инструменти за преструктуриране на кредитни институции и съответно за разходване на средства от Фонда за преструктуриране на банки“, отбелязват експерти от БНБ в доклада.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *