Общинската съветничка Гергана Янчева спечели делото срещу КПКОНПИ

Общинската съветничка Гергана Янчева спечели делото срещу КПКОНПИ

Благоевградската общинска съветничка адвокат Гергана Янчева спечели делото в Административен съд срещу решението на КПКОНПИ, с което бе глобена 5000 лв. за конфликт на интереси. Според комисията на Сотир Цацаров като гласувала „за“ намаляване на наемите на общинските обекти по време на извънредното положение, от това се облагодетелствало свързано с нея лице.

Става въпрос за сесията от 13.11.2020 г., на която всички присъстващи 33-ма общински съветници дадоха съгласие да се намали размерът на месечните наемни вноски с 30% по действащи договори за наем на общински нежилищни имоти с предназначение за търговска дейност, а за всички останали договори за наем на общински нежилищни обекти – с 20%, с изключение на договорите за наем на открити общински площи, жилища, аптеки и банкови офиси, както и да се намали размерът на концесионните плащания с 30% по два договора за концесия.

Свързаното с общинската съветничка лице е нейната свекърва, която е едноличен търговец и наема още през 1997 г. общински терен, на който е изграден временен търговски обект от 72 кв.м за строителни материали.

Разпоредбата на чл. 56 от ЗПКОНПИ гласи, че лице, заемащо висша публична длъжност, каквито са и общинските съветници, няма право при изпълнение на задълженията си да гласува в частен интерес. Гергана Янчева е глобена с 5000 лв., а дневното възнаграждение от участието й в общинското заседание от 41,75 лв. е отнето. Тя обжалва в съда с мотива, че, упражнявайки правото си на глас, е действала в обществен, а не в частен интерес, пише „Струма“.

Решението на ОбС – Благоевград е общовалидно, отнася се до всички лица, наематели на нежилищни имоти с търговско предназначение на територията на общината, и е продиктувано от въведеното в страната извънредно положение и предприетите в тази връзка противоепидемични мерки в цялата страна. При преценката на доказателствата съдия Стоянка Пишиева-Сахатчиева посочва, че в конкретния случай не е наличен частен интерес за свързаното с адвокат Янчева лице – роднина от първа степен по сватовство, тъй като наетите от нея 72.00 кв.м от недвижим имот общинска собственост не са с предназначение за търговска дейност.

Приложеният Договор № 30112/20.01.1997 г. за наем, който според писмо изх. № 53-00-386/05.04.2021 г. на кмета на община Благоевград е действащ, е за наемане на общински недвижими имоти с цел поставяне на преместваем обект, т.е. едноличният търговец не е наемател на общински нежилищен имот с предназначение за търговска дейност, следователно не се ползва от намалението на наемните вноски с 30%, прието с решение на ОбС от 13.11.2020 г.

Според съдийката в случая не е допуснат конфликт на интереси, поради което отменя решението на КПКОНПИ. Съдебният акт не е окончателен и подлежи на обжалване пред ВАС. Това е първият пробив в Административен срещу Антикорупционната комисия, която наложи глоби на доста общински съветници от Благоевград за конфликт на интереси, които подкрепиха мерките за финансово облекчаване на местния бизнес в пандемията. Сред глобените са общинските съветници Красимир Роячки и Христо Ковачки, които загубиха на първа инстанция, но обжалват съдебните решения пред ВАС.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *