НОИ осъди пенсионери за фалшив стаж

Националният осигурителен институт спечели поредна битка срещу осигурителни измамници. Още през 2018 г. бяха заведени съдебни дела за фалшиви документи за стаж срещу граждани на Неделино, за които се оказа, че получават неправомерно пенсии за осигурителен стаж и възраст чрез представяне на неистински документи за стаж и доход, издадени от вече несъществуващи осигурители, които доказват наличието на категориен стаж. В действителност обаче те не само никога не са работили в посочените предприятия, но и не са живели в населеното място, където са се намирали работните места.

В един от последните случаи мъж от Неделино е признат за виновен в това, че съзнателно се е ползвал от неистински официални документи, доказващи стаж от две различни ликвидирани предприятия – едното в София, а другото в малко село в Софийска област. От мотивите в решението на Окръжен съд – Смолян става ясно, че през посочените в документите периоди мъжът е живял и работил в Неделино.

До същата измамна схема прибягват съпруг и съпруга. Жената заявява, че притежава категориен стаж след дългогодишна работа в железопътен завод, държавно предприятие за ремонт и строителство и в завод за стъкларски изделия – всичките в София. Мъжът е „по-скромен” в претенциите си. Според документите той е извършвал тежък физически труд, и представя „документи” единствено от софийски завод, произвеждащ части за железопътната инфраструктура. Обжалването на решението на директора на ТП на НОИ – Смолян за спиране на пенсиите на двамата закононарушители минава през Окръжния съд и Районния съд в Смолян и стига до Върховния административен съд (ВАС). Със свои решения от края на 2020 г. и началото на 2021 г. той потвърждава отхвърлянето на жалбите на лицата и оставя в сила издадените разпореждания за прекратяване изплащането на пенсиите.

В мотивите на решението по казуса със съпругата съдът, освен представените доказателства за неистинност на документите и тяхното невярно съдържание, посочва и факта, че липсват „разплащателни ведомости, които са първични документи, удостоверяващи осигурителния стаж, за разлика от трудовите и осигурителните книжки, имащи вторичен характер и отразяващи данните, съдържащи се в разплащателните ведомости”.

Налице е друга интересна индикация, че няма как да е полаган труд в полза на записаните в трудовата книжка софийски осигурители – ВАС посочва действащата към онзи момент Наредба за временно ограничаване приемането на нови жители в градовете. Тя отхвърля възможността в посочените в неистинските документи периоди жител на Неделино да пребивава и да работи на територията на столицата. Освен това жената е имала осигурителен стаж като тютюнопроизводител в Неделино по същото време, когато според изфабрикуваните документи работи в столицата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Previous post Щерката на Глория възражда песните й
Next post Корнелия Нинова: Резервът е празен! Борисов, не посягай на Сребърния фонд