МОН утвърди 123 паралелки с 3198 места за прием след 7 клас в Пиринско

Прием на 123 паралелки след основно образование /7 клас/ в общо 53 профилирани и професионални гимназии, средни и обединени училища в Пиринско утвърди Министерството на образованието и науката. Така при максимална пълняемост от 26 ученици в клас се осигуряват 3196 места за кандидат-гимназистите.

Анализите показват, че през настоящата учебна година в училищата в областта се обучават 2994 седмокласници. Това е с 22-ма ученици повече спрямо предходната 2019/2020 г., когато също бяха утвърдени 123 паралелки, но две бяха закрити след първо класиране заради липса на желаещи да се обучават в тях, пише „Струма“. Така изготвеното обобщено предложение за държавен план-прием за учебната 2021/2022 г. се откроява със значително по-малък недостиг на кандидат-гимназисти. На фона на предишни години, когато не достигаха по 500 кандидат-гимназисти и се закриваха до 9 паралелки, сега, при новия вече утвърден план-прием, очакваният недостиг е от 204 ученици /при 26 в клас/. При пълняемост от 24-ма ученици балансът ще бъде положителен /плюс 42-ма ученици/.

С намаляване на отрицателния баланс се цели недопускане закриване на паралелки, с което ще се избегне напрежение и недоволство от страна на родители и ученици. Също така се ограничават условията за формиране на маломерни паралелки, чието съществуване е застрашено във всеки един момент от обособяването им.

Преди две години на национално ниво бе извършено преструктуриране на приема след основното образование. Според новата държавна политика и правилата на МОН определен процент от новопостъпващите ученици в 8 клас трябва да бъдат обхванати в т.нар. СТЕМ профили /софтуерни и хардуерни науки, математика, природни науки/, технически и ИТ професии. Конкретно за област Благоевград целевата стойност за новата учебна година е 61% от новопостъпващите осмокласници да учат СТЕМ профили и професии. С изготвения план-прием са постигнати 64.23%, което е с 3.23% над заложеното. Съответно при определени 50.51% ученици в професионални гимназии и паралелки с професионална подготовка са постигнати 52.03%, което е с 1.52 % над заложената целева стойност.

Прави впечатление, че в хода на планирането на държавния план-прием се установява проявен интерес от директорите на училища и ориентиране към професии с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда. Тези специалности са общо 15 и са два пъти повече в сравнение с предходната учебна година.

Утвърдени са и 5 нови за областта специалности от професии. В ПГЕЕ /Професионалната гимназия по електроника и енергетика/ – Банско стартира обучение по професия „Монтьор на енергийни съоръжения”, специалност „Възобновяеми енергийни източници”. В Професионалната гимназия в Белица и ОбУ /обединените училища/ в Дебрен, Долно Дряново, Дъбница ще обучават ученици по професия „Програмист”, специалност „Програмно осигуряване”. Професия „Монтьор на автоматизация”, специалност „Автоматизирани системи”, се разкрива в Неврокопската професионална гимназия в Гоце Делчев, а в СУ – Сатовча е утвърдена специалност „Компютърна графика”. Нова за областта е и специалност „Парково строителство и озеленяване”, професия „Озеленител”, на СУ „Св. Паисий Хилендарски” – Микрево.

Разкриват се и 6 нови за съответната община специалности като „Системно програмиране” в ПГЕЕ – Банско, „Икономика и мениджмънт” в НПГ „Димитър Талев” – Гоце Делчев, „Агроекология” в ПГ по МСС – Разлог, „Митническа и данъчна администрация” в Професионалната гимназия по транспорт – Разлог, „Спедиция, транспортна и складова логистика” в ЗПГ – Сандански и Професионалната гимназия в Якоруда, „Компютърна техника и технологии” в СУ „Св. Паисий Хилендарски” – Абланица.

Директорът на СУ „Антон Попов” – Петрич е предоставил в мотивираното си предложение за държавен план-прием нова за училището специалност по професия „Оператор в производството на облекло”, която е в дуална форма. Обучение чрез работа предлага и Гимназията по туризъм в Банско с половин паралелка по професия „Хотелиер”, Благоевградската професионална гимназия с 0,5 паралелка по професия „Машинен техник” и ПГ по МСС – Гоце Делчев с половин паралелка по професия „Хлебар-сладкар”.

За паралелките с професионална подготовка са предоставени становища относно необходимостта от кадри за дадена специалност от професия и са приложени заявки за обучение от работодателите и/или техните представителни организации.

По отношение на т.нар. ранен прием, какъвто реализират двете математически гимназии в областта, остават досегашните две паралелки. Както е известно, броят на местата, респективно приемът в 5 клас, не може да надхвърля 2% от учениците, завършващи 4 клас в областта. Четвъртокласниците в Пиринско са 2970, като при предложени 52 места с 26 ученици, а именно една паралелка в ПМГ „Акад. С. П. Корольов” – Благоевград и една в ПМГ „Яне Сандански” – Гоце Делчев, не се надвишават 2%, което е в съответствие с нормативно определеното изискване.

За втора поредна година се извършва и допълнителен държавен план-прием в 11 клас. Той се отнася до учениците на обединените училища, завършващи първи гимназиален етап /10 клас/. Общо за областта в 10 клас се обучават 61 ученици, разпределени в 5 паралелки в 3 общини. В обединените училища в общините Гоце Делчев и Гърмен има 52-ма десетокласници.

След анализ на училищната мрежа наличие на свободни места в приемащите училища, за да се удовлетворят желанията на родителите и да се запази профилът, по който учениците се обучават, те ще продължат образованието си в 11 клас в Непрокопската професионална гимназия. За да могат да поемат 52-мата ученици, завършващи 10 клас в НПГ, се разкриват две допълнителни паралелки – едната е с профил „Икономическо развитие”, а другата „Хуманитарни науки”. За останалите 9-има ученици, завършващи първи гимназиален етап в ОбУ „Св. Паисии Хилендарски” в Долно Осеново, не се налага разкриване на допълнителна паралелка, тъй като в училищата на територията на община Симитли, осъществяващи обучение във втори гимназиален етап, има налични достатъчно места – общо 20.

„Изготвеният държавен план-прием е балансиран, съобразен е със спецификите на областта ни и потребностите на пазара на труда. Ориентиран е към разширяване на възможностите на учениците за формиране на знания и ключови компетентности за работа по професиите на бъдещето”, коментира началникът на отдел ОМДК в Регионалното управление на образованието Методи Попов след успешната защита на план-приема вчера.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *