Кредитите продължават да поевтиняват

Банковите кредити у нас продължават да поевтиняват. Последните данни от лихвената статистика на Българска народна банка (БНБ) показват, че в началото на 2021 г. има спад в средната лихва на почти всички заеми, независимо дали са в български лева, или в евро.

През февруари 2021 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове намалява с 0,30 на сто за година, като вече се равнява на 7,62%. При потребителските заеми в евро също се наблюдава спад, макар и в малко по-голям размер от 0,78% до средна лихва от 3,12 на сто.

Ипотеките в лева запазват нивата си от лятото на 2019 г., когато лихвата падна под 3 на сто. През февруари тя е 2,79% или с 0,18% по-малко спрямо същия период на 2020 г. Намаление има и на месечна база – спрямо януари 2021 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се понижава с 0,64 на сто, а по тези в евро – с 0,16 на сто. При жилищните кредити в левове средният лихвен процент спада с 0,02%, а по тези в евро – с 0,23%. При ипотечните заеми в евро лихвата е вече 3,51%, като отбелязва незначителен ръст от 0,01 на сто за година.

Статистиките на централната банка у нас показват още, че годишният процент на разходите (ГПР), който е основен показател за цената на кредита, също спада. Припомняме, че в него се събират всички такси, които една търговска банка начислява, при тегленето на заемни средства. Това включва комисионни за одобрение, обработка или застраховане на кредита, такса за кандидатстване за кредит, за неговото усвояване или пък такса за задължителна пакетна програма.

При левовите потребителски кредити ГПР пада с 1,27 на сто за година до 8,09%, а при тези в евро – с 1,09% до 3,37%.

През февруари 2021 г. ГПР по ипотеките в лева намалява за година с 0,16% до 3,09%, а по жилищните кредити в евро нараства с 0,01% до 3,90%.

И все пак тези евтини кредити няма да се предлагат вечно. В последния брой на тримесечния си бюлетин „Икономически преглед”, експертите от БНБ предупредиха, че с края на банковия мораториум може да се очаква ръст на необслужваните кредити, което вероятно ще повлияе за известно повишение на лихвените проценти по новоотпуснатите заеми. Затова и през второто тримесечие на 2021 г. може да се очаква допълнително забавяне на темпа на растеж на кредитирането у нас.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *