Корнелия Нинова маха плоския данък на Орешарски

Председателката на БСП Корнелия Нинова обяви, че ако управляват социалистите, ще премахнат плоския данък, въведен през 2008 г. от правителството на бившия премиер Сергей Станишев, когато финансов министър бе екс министър-председателя Пламен Орешарски.

Според Нинова това трябва да се направи така, че за 3,5 милиона души налогът да остане същият, 120 000 да плащат по-висок данък, а 755 хиляди семейства – по-нисък. Корпоративният данък няма да се променя, увери тя.

Още в първите 100 дни веднага при спечелване на избори въвеждаме данъчна ваканция за бизнеса и покриваме определен процент от обородния капитал, добави шефката на левицата в представянето на програмата на БСП.

По думите й целта е да се помогне на българските производители, на родното производство, на икономиката, която трябва да помогне и да издърпаме държавата напред.

По думите й БСП ще наложи мораториум върху застрояването на зелените площи. Освен това се предвиждат щедри помощи за майките и децата, включително пари на ръка и безплатни лекарства за малчуганите до 14 г.

Ето и всички пунктове от обновената „Визия за България“:

„Епидемията COVID-19 ни изправи пред нови предизвикателства и предизвика здравна, икономическа и социална криза. Правителството на ГЕРБ и „Обединени патриоти“ се провалиха в управлението и в мерките за преодоляването им. Неободими са решителни действия за опазване здравето на хората, възстановяване на икономиката, гарантиране на работни места и доходи. Ние имаме решения. При спечелване на изборите сме готови с конкретен и ясен план за управление в първите 100 дни, най-важните. Този план е направен с грижа за хората и е ориентиран в четири сектора. Тези, които за вас са най-важните в момента. Разбира се, ние ще изпълним всяка точка от нашата програма, но за първите 100 дни сме ориентирани към здравеопазване, социална политика, доходи и работни места, икономика и финанси и образование.

Този наш план предвижда спешни, незабавни мерки, които сме готови да въведем веднага след спечелване на изборите и при управление – и такива, които започваме веднага, но които ще продължат своя ефект до края на годината.

Ще ви представя накратко 4-те сектора със спешните и незабавни мерки за 100 дни управление при спечелване на изборите от “БСП за България”:

1. Здравеопазване:

-Веднага възстановяваме списъците на възрастните хора, на хората на първа линия, хронично болните, които доброволно искат да се ваксинират, за да се преодолее хаосът, който съществува в България;

– РЗИ-ата служебно доставят ваксините на личните лекари, които поемат проеса по ваксинация;

– Отделяме болниците на ковид болници и чисти от ковид болници, за да могат хората с различни заболявания да имат бърз и ефективен достъп до здравеопазване;

– Започваме веднага преговори за доставка на китайска и руска ваксина, за да имате право на свободен избори между всички възможности;

– Въвеждаме забрана за продажба на държавни и общински болници, тъй като в момента текат няколко процедури за продажба на такива болници. Това е недопустимо в условията на криза;

– Започваме изготвяне на наредба за определяне на базови заплати на работещите в сектор „Здравеопазване“, за да са спокойни, че имат гарантиран доход;

– Започваме финансиране от държавата на специализацията на лекарите, на младите лекари с държавна помощ срещу ангажимент те да работят определено време в България;

– Веднага намаляваме ДДС на лекарствата на 9 %, като регулирана стока;

Това веднага ще се отрази на техните цени и вие ще го усетите с грижа за хората.

– Безплатни лекарства за деца до 14 години и въвеждане на електронната здравна карта за всеки български гражданин;

Мерки в социалната политика, доходи, демография:

– Започваме въвеждане на ежемесечна държавна помощ на домакинствата до края на пандемията по подобие на много европейски практики;

– Изплащане по една минимална работна заплата на самоосигуряващите се лица, които в епидемията бяха оставени на произвола и държавата не се погрижи за тях;

– Осигуряване на социален патронаж, топла храна за възрастните хора, социално слабите до края на пандемията;

– Веднага можем да въведем безплатните детски ясли и градини;

– На работещите родители, останали вкъщи да гледат децата си 70 % от трудовия им доход да бъде осигурен, но не по-малко от една минимална работна заплата.

Наложи се поради особеностите на пандемията много хора да работят от вкъщи:

– Възнамеряваме веднага да променим Кодекса на труда, който регламентира работата от дома;

– Започване на международни разговори, преговори със здравните каси на други европейски държави за лечение, рехабилитация, балнео услуги, тъй като сме богати на минерални и полезни за здравето води;

Ще предоставим еднократна помощ в размер на 6500 лв. за всяко второ и трето дете;

С това ще подпомогнем семействата на 9230 деца.

– Увеличаване размера на майчинството през втората година до размера на минималната работна заплата;

С това ще помогнем на 60 хил. майки в кризата.

– Увеличаване на еднократната помощ за майки студентки на 6500 лв;

-Еднократна помощ от 250 лв. в началото на учебната година за всички деца от 1 до 4 клас. Това е помощ за 120 хиляди деца.

– За работещите родители, които са се осигурявали необлагаем минимум от 500 лв. месечно за всяко дете, ненавършило 18 години. Това са близо 756 000 български семейства, които имат нужда от грижа;

– Младите хора няма да плащат данък въру доходите от труд до навършване на 26 години;

– Спешно започваме подготовка за преизчисляване на всички пенсии с нов средноосигурителен доход, което засяга около 1 млн. и 300 хил. пенсионери, живеещи на прага на бедността;

Всички тези мерки предвиждаме в подготовката на държавен бюджет, както и в тригодишната прогнозна рамка следващите години;

Залагаме на тези политики не като на еднократни мерки само заради COVID кризата, а като на дългосрочни политики с грижа за хората;

Сектор “Икономика и финанси”

Без производство и икономика не бихме могли да осигурим средства за политиките, които представяме.

– Ето защо още в първите 100 дни веднага при спечелване на избори въвеждаме данъчна ваканция за бизнеса и покриваме определен процент от оборотния капитал, за да помогнем на българските производители, на родното производство, на икономиката, която трябва да помогне и издърпа страната;

– Намаляване с 30 % на изискуемите документи за кандидатстване по програми за помощ;

– Съкращаване с 50 % на сроковите за изплащане на помощите от страна на държавата;

– Служебно събиране на част от документите от самите държавни институции, а не губене на време на ресурси и усилия от страна на икономическите субекти;

– Отмяна на текстове в 42 подзаконови нормативни актове, наредби, постановления и методики, затрудняващи изключително много бизнес оборота в България;

– Помощ за процедури на дребни търговци и производители.

– БСП ще наложи мораториум върху застрояването на зелените площи;

– Ще осветлим пред българското общество финансовото състояние на държавата, като направим пълен преглед на разходи, приходи, дълг, резерв, БВП.

Ще изнесем тази информация публично, за да се знае откъде тръгваме;

– Намаляване на ставките на ДДС за храни и лекарства;

– Въвеждане на семейно подоходно облагане;

– Премахване на плоския данък и въвеждане на прогресивно подоходно облагане за физическите лица, с което 3.5 млн заети остават с досегашният данък. 120 хил. граждани ще плащат по-висок данък, а 755 946 семейства по-ниски данъци;

– Без промяна в корпоративния данък, който остава 10 %;

– Реална фискална децентрализация. Това означава, че част от събраните от общините данък върху доходите от физическите лица ще остава при тях, за да могат те да разполагат с тези средства, да благоусрояват своите градове и села;

– Помощ за бизнеса, помощ за гражданите, облекчаване на административната тежест, но и борба с корупцията е въвеждането на 6-те електронни регистъра, които имаме готовност веднага да стартираме:

– електронен поземлен регистър;

– единна информационна система за пазарите на селскостопанска продукция и електронна търговия;

– електронна система по заетостта, която свързва всички Бюра по труда и дава възможност за мобилност при наемане на хора;

– единен електронен данъчен регистър;

– електронна здравна карта и електронно досие на всеки един български гражданин;

– единна електронна образователна система;

Това е мярка, ориентирана към информацията за образованието на децата и тяхната готовност да излязат на пазара на труда след завършване;

Със средносрочните мерки, които ще започнем веднага в първите 100 дни, но те ще дадат по-дълъг ефект:

– Подкрепа на националните компании за създаване на регионални брандове за производство на уникални за районите продукти и услуги, както и помощ за износ;.

– Преразпределение на субсидиите за земеделието към производство на български плодове, зеленчуци, мляко и месо;

– Създаване на мрежа от държавни, общински тържища за пряк достъп на производителите, за да се скъси веригата на доставката така, че и производителите да бъдат удовлетворени от цената, която получават, но и потребителите да не получават по-скъпа стока;

– Прекратяване на произволната сеч в горите. Категорично само 6-те държавни горски стопанства да могат да секат гората и всеки, който желае да купува от тях;

– Улесняване на участието на стъртъп компании в обществени поръчки и осигуряване достъп до нови пазари за българските предприятия, като държавата поема рисковете чрез Българската агенция по експортно застраховане;

Мерки в образованието, науката и културата:

– Начало за процедури за осигуряване на един учебник по един клас по предмет в цялата държава;

– Осигуряване на компютри, таблети или лаптопи за деца от социално слаби семейства, защото се оказа;

– Преглед на съдържанието на учебниците и привеждането им в разбираем вид за децата и съдържанието да отговаря на истината за българската история, култура, духовност и идентичност. Включване на българските класици в учебниците;

– Въвеждаме веднага безплатни учебници от 1 до 12 клас и преразглеждаме принципа на делегираните бюджети;

– Ще отделяма 1 % от БВП за култура и до 5 % за наука и образование;

Това са в кратък вариант нашите предложения за първите 100 дни – спешни мерки, които веднага могат да бъдат въведени, или такива, които да бъдат започнати. Ориентирани с грижа за хората и за възстановяване на българската икономика, възстановяване на работни места, на доходи, спокойствие и сигурност“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *