Колко ще получават бъдещите пенсионери?

Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) проведе извънредно онлайн заседание за обсъждане на проект на Постановление на МС за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

С проекта се предвиждат нормативни промени, с които се определя начинът за изчисляване на пенсията, която ще се получава от Националния осигурителен институт при осигуряване и в универсален пенсионен фонд. С предложените изменения се създава механизъм, който гарантира точното прилагане на закона при определянето на намалението на индивидуалния коефициент, когато бъдещият пенсионер е правил вноски и във втория пенсионен стълб и има право на втора пенсия.

При определяне на индивидуалния коефициент за изчисляване на пенсията от НОИ ще се отчитат и годините осигурителен стаж със и без осигуряване в универсален пенсионен фонд, като се взема предвид броят на месеците, през които лицето е осигурявано в универсален пенсионен фонд спрямо общата продължителност на осигурителния му стаж. Ще се взема предвид и трансферът от държавния бюджет в размер 12% върху сбора от осигурителните доходи на всички осигурени лица за периода от 2009 г. до 2015 г. включително.

По този начин се осигурява по-прозрачен и по-справедлив начин при определяне на намалението на пенсията от държавното обществено осигуряване. Прогнозите показват, че първите пенсионери след 31 август 2021 г., могат да очакват средно с около 10% или 50-60 лв. по-висок размер на пенсията от НОИ в сравнение с тази, която биха получили, ако не беше предприета промяна в изчисляването на индивидуалния коефициент.

С измененията в Наредбата за пенсиите и осигурителни стаж се намалява и административната тежест за гражданите.

Урежда се по нов начин преизчисляването на пенсиите с осигурителен стаж и/или доход след пенсиониране. Предвижда се заявлението на лицето за ежегодно преизчисляване на пенсията да може да се подава както едновременно със заявлението за отпускане на пенсията, така и на по-късен етап. В случай че преизчисляването с осигурителен стаж и осигурителен доход е по-неблагоприятно за пенсионера, размерът на пенсията се определя само въз основа на осигурителния стаж, придобит след пенсионирането, съответно след последното преизчисляване на пенсията.

Друга част от промените предвиждат, че в случаите, когато лицето вече е представило оригинални документи пред пенсионния орган и в пенсионното му досие има заверени копия от тях, при последващо отпускане на пенсия или добавка да не се изискват отново оригиналните документи.

Приетите промени ще окажат положително въздействие върху над 2,314 млн. души, осигурени в универсален пенсионен фонд и върху близо 2,1 млн. пенсионери с пенсия от държавното обществено осигуряване.

В точка „Разни“ от дневния ред на заседанието социалните партньори обсъдиха постъпилия Анализ на изпълнението на мярката 60/40. По данни на Националния осигурителен институт към 31 март 2021 г. по мярката са изплатени 1 006 098,9 хил. лв. Общият брой на подкрепените работодатели е 12 784, като за целия период са запазени работните места на 288 884 работници и служители.

В хода на дискусията представителите на НОИ дадоха необходимите разяснения в отговор на възникнали конкретни въпроси от страна на работодателските и синдикалните организации. Социалните партньори изразиха позиция, че мярката е оказала положителен ефект за подкрепа на работодателите с цел запазване на заетостта на работниците и служителите в условията на извънредното положение и извънредната епидемична обстановка.

На следващо място социалните партньори обсъдиха предложението на КРИБ заплащането на таксите за минералната вода от хотелите и СПА-центровете за 2020 г. и 2021 г. да се извършва на база реално използваното количество вода. Предложението, като една от мерките за преодоляване на икономическите последици от пандемията, беше единодушно подкрепено от представителите на синдикалните и работодателските организации.

Сийка Василева е сред тези, които внасят пари за втора пенсия в частен фонд. Когато дойде моментът за пенсиониране обаче не е решила как ще си получи средствата от него.

„Вариантите са два – единия цялата сума наведнъж, другия вариант е ежемесечно”, казва тя пред NOVA.

С приетите промени първите пенсионери през есента могат да очакват средно с около 10% по-висок размер на пенсията от НОИ в сравнение с тази, която биха получили, ако не беше предприета промяна в изчисляването на индивидуалния коефициент. „В процентно съотношение тази редукция на първа пенсия от над 20% се намалява на 9%. Това е намаляване на една несправедливост за тези, които ще получават пенсия от втория стълб”, каза Васил Велев от АИКБ.

Според Ваня Григорова от „Подкрепа” по този начин се прехвърляла отговорността от частните фондове към държавния бюджет. „За първата година ще са нужни около 30 млн. лева, втората – 65 млн. лева и третата – 110 млн. лева. Виждате как нараства тежестта, която ще трябва да се поеме от българския данъкоплатец, така че да компенсираме това, че частните пенсионни фондове не могат да изплатят дори минималното, което е дължимо към пенсионираните лица”, коментира тя.

„Фондовете имат над 50% повече, отколкото са внесли там бъдещите пенсионери. Тук всякакви спекулации, че хората са внесли повече, отколкото ще вземат, не почива на реални факти”, допълни Васил Велев.

Въпреки това Сийка Василева е все така несигурна какво ще получи като втора пенсия. „Притесненията са, че ще бъда ощетена, тъй като години наред сме се осигурявали в редовна първа пенсия и после във второ осигурителна вноска”, казва тя.

Фондовете твърдят, че втората пенсия ще успее да компенсира намалението на първата с 9%, при хората, които са се осигурявали редовно след 2000 г. Така че две пенсии да не са по-малко от една. Експерти съветват бъдещите пенсионери да направят справка в НОИ и частния си фонд, за да разберат какви пари могат да получат по сметките си.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *