КНСБ започва преговори за колективните трудови договори в Пиринско

На базата на приходите на Общините в Благоевградска област КНСБ подготви и внесе проект за колективните трудови договори за системата на предучилищното и училищното образование. Очакваме стартирането на преговорите в началото на месец март. Направили сме наши предварителни разчети и смятаме, че можем да договорим още малко увеличение на работната заплата, заяви лидерът на КНСБ в Пиринския край – Силвия Христова.

В Закона за държавния бюджет на РБ за 2021г.са приети размерите на основните бюджетни взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините за 2021 година:

1.Община Благоевград – основни бюджетни взаимоотношения в размер на 54 811,2 хил. лв., от тях обща субсидия за делегираните от държавата дейности 52 096,7 хил. лв., обща изравнителна субсидия 811,9 хил. лв., за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 387,3 хил. лв., целева субсидия за капиталови разходи 1 515,3 хил. лв.

Увеличените средства за делегираните от държавата дейности за община Благоевград за 2021г. спрямо 2020г. са с 8 035,1 млн. лв. повече средства за делегирани държавни дейности или имаме 18,24% ръст.

По информация и данни от РУО Благоевград: „От общо 120 училища на територията на област Благоевград до края на миналата седмица бяха подадени заявления от 107 училища, т.е. 90% .Всички са увеличили заплатите на педагогическите специалисти с най-малко 15%, като най-често увеличението е 16%.Заплатите на непедагогическия персонал също са увеличени най-малко с 10% като навсякъде са достигнати минимални работни заплати за длъжността.“

До нас не е достигнала информация , че поради недостиг на средства в конкретно училище от областта ще имат проблем с изплащането на РЗ.

Освен това в училищата са изплатени средства за ДМС съобразно средствата от делегираните бюджети и възможностите на училището в размери от 700 до 1000лв.

Но въпреки това има училища, които са генерирали бих казала огромни преходни остатъци , в размер над 100 000 лв. Не всички разбира се , има училища с преходни остатъци в размер на 1000 лв. , на 4 000 лв., което е нормално и допустимо. Но има и такива със 100 000 лв. натрупани в годините. Нашата позиция е, че това са пари на хората и че е редно те да стигнат до тях. Така, че там където има средства ще настояваме заплатите да бъдат увеличени с повече от 15%, защото това е минимума и да не държат хората на прага на този минимум.

В понеделник тази седмица на 22.02.2021г. се прие формулата за образованието по дейности , която се изготвя от общинската администрация, съгласувано със синдикатите и се утвърждава от кмета. В Благоевград, тя е изчистена без допълнителни компоненти, предвиден е резерв за 2021 г. в размер на 0,45% или това е около 100 000 лв.

По отношение на детските градини в община Благоевград общата стойност на трансферите от държавния бюджет за дейност ДГ за 2020 г. е 8 851 143 лв.За2021 г. община Благоевград ще получи от държавата за ДГ средства в размер на 9 168 189 лв. Преходен остатък за 2021г е 644 400 лв. и са изплатени средства за ДМС в размер на три плащания по 50 лв. в рамките на 2020г., там също има преходен остатък, който ще следим как и за какво ще бъде изразходван през тази година.

Това , което успяхме да направим за ПВ в ДГ е валидирането на техните знания и умения през ЦПО към КНСБ и със съдействието на Директорите на ДГ и областния координатор на СБУ, което доведе до увеличение на работните им заплати с 60 лв.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Previous post Отстранената благоевградската съветничка Соня Ставрева върната от съда
Next post До края на март пускат еднопосочно движението по пътя за Рилския манастир