КНСБ започва преговори за колективните трудови договори в Пиринско

На базата на приходите на Общините в Благоевградска област КНСБ подготви и внесе проект за колективните трудови договори за системата на предучилищното и училищното образование. Очакваме стартирането на преговорите в началото на месец март. Направили сме наши предварителни разчети и смятаме, че можем да договорим още малко увеличение на работната заплата, заяви лидерът на КНСБ в Пиринския край – Силвия Христова.

В Закона за държавния бюджет на РБ за 2021г.са приети размерите на основните бюджетни взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините за 2021 година:

1.Община Благоевград – основни бюджетни взаимоотношения в размер на 54 811,2 хил. лв., от тях обща субсидия за делегираните от държавата дейности 52 096,7 хил. лв., обща изравнителна субсидия 811,9 хил. лв., за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 387,3 хил. лв., целева субсидия за капиталови разходи 1 515,3 хил. лв.

Увеличените средства за делегираните от държавата дейности за община Благоевград за 2021г. спрямо 2020г. са с 8 035,1 млн. лв. повече средства за делегирани държавни дейности или имаме 18,24% ръст.

По информация и данни от РУО Благоевград: „От общо 120 училища на територията на област Благоевград до края на миналата седмица бяха подадени заявления от 107 училища, т.е. 90% .Всички са увеличили заплатите на педагогическите специалисти с най-малко 15%, като най-често увеличението е 16%.Заплатите на непедагогическия персонал също са увеличени най-малко с 10% като навсякъде са достигнати минимални работни заплати за длъжността.“

До нас не е достигнала информация , че поради недостиг на средства в конкретно училище от областта ще имат проблем с изплащането на РЗ.

Освен това в училищата са изплатени средства за ДМС съобразно средствата от делегираните бюджети и възможностите на училището в размери от 700 до 1000лв.

Но въпреки това има училища, които са генерирали бих казала огромни преходни остатъци , в размер над 100 000 лв. Не всички разбира се , има училища с преходни остатъци в размер на 1000 лв. , на 4 000 лв., което е нормално и допустимо. Но има и такива със 100 000 лв. натрупани в годините. Нашата позиция е, че това са пари на хората и че е редно те да стигнат до тях. Така, че там където има средства ще настояваме заплатите да бъдат увеличени с повече от 15%, защото това е минимума и да не държат хората на прага на този минимум.

В понеделник тази седмица на 22.02.2021г. се прие формулата за образованието по дейности , която се изготвя от общинската администрация, съгласувано със синдикатите и се утвърждава от кмета. В Благоевград, тя е изчистена без допълнителни компоненти, предвиден е резерв за 2021 г. в размер на 0,45% или това е около 100 000 лв.

По отношение на детските градини в община Благоевград общата стойност на трансферите от държавния бюджет за дейност ДГ за 2020 г. е 8 851 143 лв.За2021 г. община Благоевград ще получи от държавата за ДГ средства в размер на 9 168 189 лв. Преходен остатък за 2021г е 644 400 лв. и са изплатени средства за ДМС в размер на три плащания по 50 лв. в рамките на 2020г., там също има преходен остатък, който ще следим как и за какво ще бъде изразходван през тази година.

Това , което успяхме да направим за ПВ в ДГ е валидирането на техните знания и умения през ЦПО към КНСБ и със съдействието на Директорите на ДГ и областния координатор на СБУ, което доведе до увеличение на работните им заплати с 60 лв.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *