Камбитов глобен 10 000 лв. заради спечелената от „Престиж Бизнес” поръчка за социалните жилища

Екскметът на Благоевград Атанас Камбитов е отнесъл персонална глоба от 10 000 лв. от директора на Агенция за държавна и финансова инспекция (АДФИ ) заради обществената поръчка за обзавеждане на 172 социални жилища в кв. „Освобождение“, изградени по ОП „Региони в растеж“ на ЕС.

При миналогодишна проверка на АДФИ в общината било установено нарушение при възлагането на обществената поръчка през 2018 г. в обособена позиция №4 „Доставка на кухненска посуда на три сгради, предназначени за социални жилища. В техническите спецификации били утвърдени сходни по вид артикули за сградите за социални жилища – мебели за кухненско обзавеждане, включително домакински уреди, мебели и аксесоари за спалня, за баня и електрическо оборудване, пише в. „Струма“.

Независимо от това обаче обществената поръчка била разделена на три обособени позиции, всяка от които е с идентичен предмет – доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане, като разделянето е направено по обекти (социални жилища), а не според вида на стоката (артикулите), които са предмет на доставка, което е довело до ограничаване на конкуренцията и възможността за участие на по-широк кръг от стопански субекти, специализирани в доставката и монтажа на мебели, електроуреди, изграждането на ел. инсталации, обзавеждането на бани и пр.

Обществената поръчка за обзавеждане на 172 апартамента в трите нови социални блока бе спечелена от благоевградската фирма „Престиж Бизнес“ ООД на Георги Шапков и Любен Янев. Според проверяващите финансови инспектори начинът на обявяване на обществената поръчка е в нарушение на забраната по чл. 2, ал. 2 във вр. чл. 49, ал. 1 от Закона за обществените поръчки. Заради това бившият кмет като възложител на поръчката е глобен с 10 000 лв. от директора на АДФИ в наказателно постановление, издадено на 10 май 2021 г.

Ат. Камбитов оспорил санкцията в Районен съд – Благоевград, който обаче я потвърдил. Последвала жалба срещу решението в Административен съд, но и той приема, че е правилно, и го оставя в сила. Решението на състава, председателстван от Мария Тодорова и членове Димитър Узунов и Иван Петков, е окончателно. Тъй като глобата е наложена на бившия кмет като физическо лице, той ще трябва да я плати от собствения си джоб.

Припомняме, че заради незаконосъобразна обществена поръчка за същите 172 социални жилища в кв. „Освобождение“ на община Благоевград бе наложена финансова корекция в размер на 1 701 205 лв. от зам. министъра на МРРБ, който е и ръководител на управляващия орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Корекцията представляваше 25 % от допустимите разходи при строителството, за което бе отпусната 9 506 000 лв. безвъзмездна финансова помощ от ЕС на община Благоевград.

Според МРРБ общината като възложител е нарушила принципите на равнопоставеност, свободна конкуренция и пропорционалност, като е ограничила участието на лицата в процедурата, тъй като предметът на обществената поръчка е недостатъчно определен и др. Корекцията касаеше договорите с трите фирми, спечелили поръчката, като на “Строителство и саниране – Инженеринг консулт“ ЕООД с управител Борислав Тодоров тя е в размер на 553 669.65 лв. от договорени 1 845 565.50 лв. без ДДС. На „Браво Строй“ и ДЗЗД ВИПС, включващо дружествата „Стилстрой-М“ ООД на Михаил Камбитов, корекцията е 661 350 лв. при договор за 2 204 500 лв. без ДДС, а на фирмата от Банско „ВИП-2004“ ЕООД на Константин Обецанов при договор за 1 620 620 лв. без ДДС корекцията е в размер на 487 186 лв.

Решението на зам. министъра на МРРБ бе изпратено на община Благоевград на 24 януари 2020 г., когато кмет вече беше Румен Томов. Той го обжалва в Административен съд, но съдия Димитър Узунов, който разгледа делото, счете нарушенията за безспорно установени, като подробно се спря на всяко от тях.

Според съдията и трите фирми изпълнители по отделните обособени позиции при сключването на договорите за обществени поръчки не са представили сертификати за съответствие на материали, въпреки че такова е било условието на възложителя, от което следва извод, че офертите им не отговаряли на обявените условия на поръчката и са били налице предпоставки за отстраняването им от процедурата. С тези мотиви съдия Димитър Узунов счете корекцията за правомерна и отхвърля жалбата на община Благоевград, която бе осъдена да изплати освен сумата от 1 701 205 лв. и съдебни разноски в размер на 17 560 лв. на МРРБ за адвокатски хонорар.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *