Изплащат още 250 млн. лв. на вложителите в КТБ от утре

Изплащат още 250 млн. лв. на вложителите в КТБ от утре

От 30 март 2021 г. започва изплащането на нови 250 млн. лв., разпределени пропорционално между вложителите на КТБ АД (н). Това са парите, включени в изготвената от синдиците четвърта частична сметка за разпределение.

По първите три частични сметки вече са разпределени малко над 1 милиард лева. Общо с четирите частични сметки между вложителите на обявената в несъстоятелност банка сар разпределениб лизо 1,3 млрд. лв.

Препоръката на синдиците е първо всеки вложител да провери каква е разпределената му сума. Това може да се направи чрез няколко стъпки, като първата е да се влезе в единния портал за заявяване на електронни административни услуги към Агенцията по вписванията, раздел “Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел”, подраздел “Справки”, по партидата на КТБ АД (н) с ЕИК:831184677 и след това в “Обявени актове по несъстоятелност”.

Именно там е обявена четвъртата частична сметка за разпределение между вложителите на КТБ АД (н).

Достъпът до нея е абсолютно свободен и не е необходим електронен подпис или друг вид сертификат.

Тъй като за много хора ориентирането в сайта на Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел е трудно, на сайта на КТБ АД (н) има подробно описание на стъпките, които трябва да се следват, за да се достигне до публикуваната частична сметка за разпределение. Тя е в PDF формат и срещу всяко име на физическо или юридическо лице е посочена сумата, която то има да получава.

Втората стъпка е, след като вложителят е видял името си в частичната сметка за разпределение и сумата, която има да взима, да отиде в някой от клоновете на УниКредит Булбанк и срещу представяне на документ за самоличност или друг документ за идентификация да получи разпределените му пари.

Всъщност на сайта на КТБ АД (н) е публикуван списък с въпроси и отговори, които синдиците уверяват, че постоянно се актуализира, за да е полезен на вложителите в най-често срещаните ситуации, които могат да възникнат във връзка с получаването на парите си от частичните сметки за разпределение.

В него има и препратка към пълния списък на клоновете на УниКредит Булбанк, които ще извършват изплащането на сумите на вложителите, включени в частичните сметки за разпределение. Добре е настоящите кредитори в КТБ АД (н) да проверят дали имат да получават суми и от предишните частични сметки за разпределение, тъй като почти две години след започналото на 9 май 2019 г. изплащане на суми от първата частична сметка все още има вложители, които не са потърсили разпределените им суми.

Срокътеделените му пари, е 5 години от започване на изплащането по всяка частична сметка за разпределение.

Това означава, че за обявената първа частична сметка този срок изтича на 8 май 2024 г. Във връзка с все още непотърсените пари от вложители в банката синдиците на КТБ АД (н) уточняват, че всеки, който има да получава пари от досегашните сметки за разпределение, може да отиде в клон на УниКредит Булбанк и да си ги вземе.

Редът за получаването им е абсолютно същият като за актуалната в момента четвърта сметка за разпределение.

Вложителите, все още непотърсили парите си, нямат да получават големи суми, но и усилията, които трябва да положат, за да си ги получат – също са нищожни. Ако личното им отиване до банката е проблем, за това също е помислено, тъй като имат възможност да упълномощят друг да получи разпределената им сума.

Това може да стане чрез нотариално заверено пълномощно. Дори за улеснение на вложителите на сайта на КТБ АД (н) е публикуван примерен образец на такова нотариално заверено пълномощно. То може да бъде намерено в споменатия по-горе списък с въпроси и отговори, които са публикувани на сайта на КТБ АД (н).

Стигнали до касата на УниКредит Булбанк, вложителите могат да се разпоредят с разпределените им от частичната сметка пари по два начина – да ги прехвърлят по сметка или да ги изтеглят на каса. Имайте предвид обаче, че за извършването на всякакви разпоредителни операции обслужващата УниКредит Булбанк начислява такси и комисиони съгласно тарифата си.

Важно е да се уточни, че например за суми до 90 лв. или равни на 90 лв. таксата, която ще се събира от УниКредит Булбанк, е 1 лев. Вземането на най-доброто решение зависи от това колко трябва да се плати за всяка услуга.

Затова препоръката е, преди да отидат в банковия клон, вложителите да се запознаят с тарифа за таксите и комисионите на обслужващата УниКредит Булбанк. Така предварително ще могат да вземат най-доброто решение за начина на усвояване на парите си и на касата ще знаят какво да искат от облужващия ги служител. Препоръчително е вложителят да прехвърли получаваните пари по своя сметка в същата или в друга банка, на която е клиент, т.е. където вече има своя банкова сметка.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *