Екоминистърът Емил Димитров откри депото за битови отпадъци на Симитли

Екоминистърът Емил Димитров откри депото за битови отпадъци на Симитли

Министърът на околната среда и водите Емил Димитров откри рекултивираното общинско сметище на  Симитли.

“Радвам се да видя, че все повече общински сметища се рекултивират. Това е от огромно значение за околната среда. Правим всичко възможно да наваксаме забавени с 6 години процедури. Само преди седмица приключи рекултивацията в Бобов дол, днес в Симитли. Трябва да приключим всички, защото иначе държавата ще търпи огромни санкции“, заяви министър Димитров.

Проектът е на обща стойност 1 492 696,96 лв. и е финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

В церемонията по приемането на техническата рекултивация участваха кметът на община Симитли Апостол Апостолов, представители на фирмата изпълнител на проекта и други официални лица.

Реализирането на техническата рекултивация ще доведе до ограничаване на неблагоприятното въздействие на депонираните отпадъци върху околната среда. Осигурява се защита от проникване в депото на повърхностните води и тяхното отвеждане извън тялото на депото, събиране и отвеждане на инфилтрираните води, опазване на атмосферния въздух и повърхностните води от замърсяване от отпадъчното тяло. Последващата биологична рекултивация ще бъде извършена след 2 месеца.

Министерството на околната среда и водите подпомага общините в изпълнение на задълженията им за закриване и рекултивация на старите общински депа, които не отговарят на нoрмативните изисквания, както и за изграждане на нови регионални системи за управление на отпадъците.

Депото за неопасни битови отпадъци на Община Симитли се експлоатира от осемдесетте години на миналия век до 2017 г., когато ползването му е спряно. То е било едно от неотговарящите на нормативните изисквания на ЕС и неговата рекултивация ще допринесе за изпълнение на задълженията на България за техническа рекултивация на депа за неопасни отпадъци по процедура „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“.

По тази процедура, с общ индикативен бюджет от 120 млн. лв., от поканените 56 общини са подадени 55 проектни предложения. Допълнително, в резултат на предприетите активни действия от страна на МОСВ, от държавния бюджет за 2019 г. са осигурени 70 млн. лв. за финансиране на проекти на общините за  рекултивация на общински депа за неопасни отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания.  Финансирането се извършва чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *