Д-р Александър Костов спечели ново дело за връщане на работа в РЗИ

Административен съд отмени заповед на директора на РЗИ – Благоевград за прекратяване на служебното правоотношение на д-р Александър Костов. Лекарят, който понастоящем е зам. директор на МБАЛ – Благоевград, атакува в съда заповедта, с която през ноември 2017 г. е уволнен като директор на дирекция „Медицински дейности” в РЗИ. С окончателно решение на ВАС от 27 април 2020 г. заповедта е обявена за нищожна и той е възстановен на работа.

На база съдебното решение на 3 юни д-р Ал. Костов се явил в РЗИ и поискал да бъде възстановен на работното си място, но не бил допуснат от охраната на партера заради контролирания достъп до помещенията, поради което подал молба в деловодството. На другия ден отново отишъл в сградата на РЗИ и депозирал втора молба, с която поискал писмен отговор на внесената предходния ден молба, пише в. „Струма“.

На 8 юни директорът на РЗИ д-р Калоянов издал заповед за прекратяване на служебното правоотношение на д-р Костов с мотива, че не се е явил в законовия срок за възстановяване на работа, който е двуседмичен след влизане в сила на съдебното решение. Заповедта била изпратена в писмо чрез куриер, който я оставил в работния кабинет на зам. директора на болницата, но не я връчил на него, а на друг служител.

На 18 юни д-р Костов депозирал жалба в Административен съд – Благоевград срещу заповедта на директора на РЗИ с основния аргумент, че не е пропуснал срока, който бе удължен по всички съдебни дела с един месец, считано от отмяната на извънредното положение, което бе въведено със закон на 13 март 2020 г. Извънредното положение беше до 13 май 2020 г., т.е. крайният срок е бил до 14 юни.

След анализ на писмените и гласни доказателства по делото съдия Димитър Думбанов счита, че в два поредни дни д-р Ал. Костов е изразил желанието си да се върне на работа, но не е бил допуснат, а самата заповед за уволнение е издадена на 8 юни, преди изтичане на крайния срок. С тези мотиви заповедта на директора на РЗИ – Благоевград, с която е прекратено служебното правоотношение на д-р Костов, е отменена.

Решението подлежи на обжалване пред ВАС.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *