Глоби за над 2 млн. лв. за нарушения на работното място

2 259 360 лв.е сумата с наложени глоби от инспекторите на ИА „Главна инспекция по труда“ за първите три месеца на годината. Това става ясно от данни на ведомството.

През първите три месеца януари – март на 2021 г. са извършени общо 9 930 проверки в 9 265 предприятия от всички икономически дейности, сочат още данните на ГИТ.

Разпределението на проверените предприятия според броя на заетите лица в тях е следното: до 9 заети – 5305 проверки, 10-49 заети – 2 650 , от 50 до 249 заети – 1031 проверки, от 250 до 499 заети – 121. Най-малко проверки са извършени в предприятия с над 500 заети – 158 на брой, става ясно още от данните на инспекцията по труда.

Работещите в проверените предприятия пък са 434 085 лица.

Констатирани нарушения на трудовото законодателство пък са общо 46 637 на брой, сочи още статистиката. От ведомството са издадени 1915 наказателни постановления и сключени споразумения.

В някои случаи се търси и административно-наказателна отговорност, обясняват още проверяващите. За същия период от време януари – март 2021г. Главна инспекция по труда е издала 5 разрешения за работа на лица до 16 годишна възраст.

Основен приоритет за инспекторите е осъществяване на контрол за спазването на трудовото законодателство. Спазване на нормите, регламентиращи заплащането на труда, законосъобразното наемане на работната сила, работното време и почивките с акцент върху малки и средни предприятия, както и тези със сезонен характер на дейността, заявиха още от Главна инспекция по труда.

Инспекцията по труда напомня на работодателите, че за изготвянето на оценката на риска могат да използват разработения от Европейската агенция за безопасност и здраве при работа интерактивен инструмент за онлайн оценка на риска. Повече информация за инструмента е публикувана в сайта на Агенцията. Инспекцията по труда обръща внимание на работодателите, че те имат ангажимент не само да актуализират оценката на риска и да предприемат мерки за минимизирането му, но и да осъществят ефективен контрол по спазването им. От инспекцията по труда напомнят, че е важно трудът да бъде регламентиран и да се спазват трудовите правоотношения и работата на светло.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *