Външният дълг на България скочи с 6,5% за година

Външният дълг на България скочи с 6,5% за година

Брутният външен дълг на страната е нараснал с 6,5% за година. В края на януари той е 37, 613 млрд. евро, или 58,4% от БВП. Това е с 2,28 млрд. евро повече спрямо миналия януари, показват данни на БНБ.

На месечна база през януари обаче дългът намалява с 832,2 млн. евро, или с 2,2%. В края на 2020 г. той е бил 38,45 млрд. евро.

В края на януари дългосрочните задължения са 29,3 млрд. евро – 77,8% от брутния дълг и 45,4% от БВП. Спрямо края на миналата година те намаляват с 0,05%, а на годишна база се увеличават с 9,7 на сто.

Краткосрочните задължения възлизат на 8,4 млрд. евро, което е 22,2% от брутния дълг и 13% от БВП. Това е с 819 млн. евро по-малко спрямо края на 2020 г. и с 297 млн. по-малко спрямо януари миналата година.

Брутният външен дълг на сектор “Държавно управление” в края на януари е 7,396 млрд. евро и за една година расте с 36%. Причината са пуснатите през септември държавни облигации на международните пазари в размер на 2,5 млрд. евро.

Външните задължения на банките възлизат на 4,486 млрд. евро и намаляват с 3,3% спрямо януари 2020 г. Тези на бизнеса и домакинствата също намаляват на годишна база с 1,3% и са на стойност 11 млрд. евро.

В края на януари вътрешнофирменото кредитиране е 14,670 млрд. евро и за една година то се увеличава с 4,6%.

Извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са 978,4 млн. евро при 642,7 млн. преди година.

Нетният външен дълг в края на месеца е отрицателен, в размер на 2,98 млрд. евро, като намалява с 28,3% спрямо края на 2020 г. Нетният външен дълг намалява с 2,2 млрд. евро спрямо миналия януари.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *