ВСС обяви 4 места за административни съдии в Благоевград и Перник и 3 в Кюстендил

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет обяви конкурс за 54 места в административните съдилища в страната. 23 от тях ще се заемат чрез конкурс за повишаване, а 31 – чрез такъв за първоначално назначаване. 11 са свободните места в административните съдилища в Югозапада.

4 за Благоевград и Перник и 3 за Кюстендил. Интересното е, че и в трите съдилища само 1 място е за вътрешен конкурс, в който могат да участват действащи съдии. За външен конкурс са определени 3 от местата в Благоевград и Перник и 2 в Кюстендил, в който могат да участват адвокати, юрисконсулти , съдебни помощници, при условие че имат минимум 8 години юридически стаж.

Едно от местата в АС – Благоевград е вакантно след пенсионирането на съдия Серафимка Мадолева през 2018 г., а другото – заради предстоящото пенсиониране на съдия Илонка Рашкова. Другите два свободни щата бяха разкрити от ВСС през 2019 г. поради висока натовареност в АС – Благоевград, информира „Струма“.

Конкурс за местата до момента не бе провеждан, като в АС – Благоевград през есента на 2018 г. със заповед на председателя на ВАС Георги Чолаков бяха командировани експредседателите на РС – Сандански и РС – Разлог Димитър Узунов и Димитър Думбанов. През февруари 2020 г. пък в АС бе командирована съдия Румяна Митева-Насева от РС – Петрич. Тримата командировани съдии са сред потенциалните участници в конкурса, на който ще се конкурират помежду си за 1 свободен щат.

Според магистрати конкурс в административните съдилища не е провеждан от 2015 г., още повече пък външен за първоначално назначаване. Луфтът се запълваше с командировани магистрати, което е утвърдена практика.

От два дни в Окръжен съд – Благоевград е командирована от РС – Дупница Маргарита Алексиева, която е наказателен съдия. Преди това на сайта на ВСС бе отправена покана от ръководството на Окръжен съд до всички съдии от окръжните и районните съдилища в Софийски апелативен район, които имат повече от 8 години юридически стаж и желаят да бъдат командировани в наказателна колегия, да подадат писмена молба за командироване до председателя Катя Бельова.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *