Виртуален ПОС терминал заработи в Община Разлог

Нова електронна услуга за плащане на местни данъци и такси въведе Община Разлог. Така се осигурява на гражданите от всяка точка в страната или чужбина да заплатят бързо и лесно своите задължения чрез дебитни или кредитни карти. Преводите се отразяват веднага, без да се налага лицето да посещава местната администрация или клон на банка.

Системата е изключително лесна за ползване, посредством сайта на Община Разлог, секция „Проверка на данъчни задължения“.

В електронната справка за местни данъци и такси можете да влезете чрез един от следните три начина:

Чрез ЕГН/БУЛСТАТ/ЛНЧ и ПИН-код, който може да получите от отдел МДТ – Община Разлог срещу представен документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно;

Чрез ПИК на НАП.Персонален идентификационен код може да получите от офисите на Националната агенция за приходите;

Чрез Квалифициран електронен подпис (КЕП) за физическо лице, издаден от български доставчик на удостоверителни услуги, регистриран в Комисията за регулиране на съобщенията.

При първи опит за вход с електронен подпис, ще бъдете еднократно пренасочени към id.stampit.org, където е необходимо да разрешите на приложението да използва данни от Вашия КЕП.

В справката се визуализират всички задължения за въведен ЕГН / ЕИК / ЛНЧ. Чрез електронната справка можете да проверите дължимите местни данъци и такси, да извършите плащания по тях и да се откажете от получаване на съобщения на хартия и да ги замените с получаване по e-mail.

При три опита да бъде направена справка с невярно въведени данни, системата временно блокира възможността за достъп. За да направите следваща справка излезте от страницата и опитайте отново по-късно.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *