Бъдещето на ски зона Добринище и разширяването й отвори дълги дебати в ОбС

Невключването на докладна, касаеща промяна предназначението на земи, попадащи в ски зона Добринище, в дневния ред на редовното заседание на Общинския съвет в Банско, доведе до дълги дебати и скрити обвинения за умишлено забавяне на разглеждането й по време на сесията.

Докладната касае допускането изработване на проект за ПУП- ПРЗ /подробен устройствен план-план за регулация и застрояване/ и промяна на предназначението на пет имота, които са част от устройствената територия на ски зоната в Добринище. Предложението беше залегнало като точка в дневния ред и на септемврийската сесия, но по предложение на кмета на Банско Иван Кадев бе оттеглено с мотив „за доуточняване и доразглеждане“. Докладната не е входирана за разглеждане и на вчерашната сесия, а същите имоти, станали предмет на дебатите, са изключени и от писъка с имоти от първостепенно значение за община Банско, с които на вчерашната сесия бе актуализирана годишната програма. Това предизвика обширни дебати и недоволството на някои съветници, които атакуваха с въпроси председателя на комисията по ТСУ Костадин Дурчов.

Пръв постави питане бившият председател Димитър Русков, който се поинтересува кои точно имоти са изключени и каква е причината. Дурчов поясни, че са махнати именно петте имота, за които се иска смяна на предназначението, тъй като е необходимо предложението да се доразгледа. Дурчов поясни още, че при обсъжданията на комисия са поставени редица въпроси, касаещи развитието на ски зона Добринище, както и новите параметри, които се предлагат, информира „Струма“.

Явно недоволен от отговора, Русков отправи питане:

„Не мислите ли, че е добре да ги гласуваме като имоти от първостепенно значение за общината, като проекти с особено местно значение, а кога ще разгледаме проектите, това е друг въпрос. Сега все едно казваме, че тези имоти, които са горска територия – държавна собственост, не са от първостепенно значение за общината.

Дурчов отговори: „Има решение на комисията и от 4-ма присъстващи 4-ма са „за“, а аз какво мисля няма значение, има решение на колективен орган. Моето мнение съм го изразил на комисията и съм го гласувал. Не е по-различно от това, което ще чуете в момента”, каза Дурчов.

Александър Весков също се опита да уточни, че причината за изваждането на имотите от предложението за актуализация на годишната програма е, че трябва да бъдат доразгледани и евентуално приети при следваща актуализация.

„Тези точки касаят развитието на ски зона Добринище и ако е възможно, бих искал да дадете възможност на администрацията да се разгледат в цялост, защото те са свързани – водопроводът, писти, застроявания, ПУП-ове за паркинги, и ако може, пред целия Общински съвет ние да изложим това, върху което сме работили, за да не се получава това да гледаме точките една по една и никой да не може да ги свърже. Тогава ние ще се подготвим с картен материал, с визуализация и ще ви поясним каква е нашата концепция. Има смисъл от това да ги разгледаме всичките в цялост. За това апелираме отдавна и нямаме чуваемост, но се надявам да постигнем някакво развитие“, каза зам. кметът на Банско Стойчо Баненски.

В тази връзка общинският съветник Благой Кишев направи предложение за изнесена сесия в Добринище, на която да се поканят жителите на града и Общинска администрация – Банско да представи своята идея за развитие на ски зоната.

След дългите дебати бе решено Общинска администрация – Банско да инициира среща с Общинския съвет и въпросът с развитието на ски зоната в Добринище да бъде подробно разискан.

Актуализацията на годишната програма бе приета, но в нея не бяха включени въпросните пет имота, станали предмет на дебатите. Те са с обща площ около 65 дка, които са държавна собственост. Амбицията на общината е да получи собствеността на имотите, за да може да бъде разширена и надградена ски зона Добринище.

В крайна сметка програмата бе актуализирана с други имоти, върху които се предвижда изграждане на довеждащ водопровод, като за тях бе допуснато и изработване на ПУП за промяна предназначението им от „горска територия“ в „за съоръжения за техническа инфраструктура“.

Как ще се развие казусът с проблемните пет и кога Общинска администрация – Банско ще представи пред местния парламент и обществеността концепцията си за развитие на ски зона Добринище, ще стане ясно тепърва.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *