Бум на медицинските специалности във вузовете

Прием в „Медицински оптик” при медицинския колеж в старозагорския Тракийски университет, „Лекарски асистент“ в Русенския университет „Ангел Кънчев“ или „Медицински текстил“ в ХТМУ. Това са само част от новите възможности за кандидат-студентите за учебната 2021/2022-ра. Освен медицински специалности вузовете предлагат и нови програми в сферата на изкуството, икономиката, геологията, за да отговорят на потребността на бизнеса от висококвалифицирани кадри.

Обучение по 4 нови специалности ще стартира през следващата учебна година старозагорският Тракийски университет. Те са “Медицински оптик“ при медицинския колеж; “Предучилищна педагогика“ (бакалавър и магистър) и „Технологии на обучението по информатика и информационни технологии (магистър) при Педагогическия факултет и „Отопление, вентилация и климатизация“ при филиала в Ямбол. Онлайн приемът на кандидатстудентските документи започна от 1 март, а от 20 март до 24 април ще се проведат онлайн предварителните изпити по биология, химия, обща езикова подготовка, математика, общотехническа подготовка и география.

По думите на заместник ректора по учебната дейност доц. Нели Грозева от тази година се предоставят повече възможности за кандидатстване само по диплома, като в над 30 от специалностите при балообразуването оценката от ДЗИ по български език и литература се приема като оценка от състезателен изпит. За първи път матурата по български език и литература служи за вход и за специалностите „Медицинска сестра“; „Акушерка“; „Лекарски асистент“; „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“; „Медицински оптик“; „Медицински козметик“. За всички желаещи да покажат по-високи резултати от получените оценки на матурите се запазва и възможността за явяване на кандидатстудентски изпити, като датите са от 28 юни до 2 юли.

В края на миналата година Русенският университет „Ангел Кънчев“ започна обучение на първата група студенти по специалността „Лекарски асистент“. Това е нова бакалавърска специалност към факултета „Обществено здраве и здравни грижи“, създадена заради острата нужда от специалисти в здравеопазването. Обявеният прием бе за 30 души държавна поръчка, като обучението е в редовна форма, започна в края на ноември 2020 г. и ще продължи четири години. За тази нова специалност се кандидатства с оценка от положен изпит по биология и оценките от дипломата по български език, биология и химия.

Приемът на кандидати

за студенти в Русенския университет за учебната 2021/2022 г. се извършва по 50 специалности от 23 професионални направления в седем области на висшето образование. Изпитите са в две сесии – предварителна и редовна, като първият бе на 23 януари във виртуална зала. За предварителната сесия са обявени осем дати. Последната е през май. Оценките от държавните зрелостни изпити, положени след 2008 г., се признават и могат да се използват за прием в почти всички специалности на университета. Ако кандидатът се яви и на приемен изпит, се взема предвид по-високата оценка. Задължителни са обаче изпитите по български език и история за специалността „Право“ и по биология за специалностите „Акушерка“, „Медицинска сестра“ и „Фелдшер“, а вече и за „Лекарски асистент“.

Тази година в ХТМУ въвеждат една нова бакалавърска програма и две нови магистърски. Това са бакалавърската специалност „Енергийна и екологична ефективност“ и магистърските „Медицински текстил“ и „Технология на високоенергийните материали“. И трите нови програми са породени от необходимостта на индустрията от висококвалифицирани инженери в тези отрасли, посочват от вуза.

За учебната 2021/2022 г. Софийският университет ще предлага и прием в бакалавърската програмата „Геология и проучване на природни ресурси“. Завършилите я ще са специалисти с професионална реализация в поделенията на картировъчни звена – експерти в РИОПС, специалисти в геоложки или строителни компании, в предприятия, експлоатиращи мини за добив на руда, в научни институти и университети.

Предвиждаме разкриването на няколко бакалавърски и десетина нови магистърски програми, съобразени с изискванията на бизнеса и търсенето на студентите, обясни проф. Цветана Стоянова, заместник-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики в УНСС. За бакалавърските програми вече беше утвърдена програмата „Анализ на бизнес данни със специализиран софтуер“ към катедра „Статистика и иконометрия“. В магистърските програми предстои да се утвърди програма по „Количествени финанси“, разработената от катедра „Финанси“, катедра „Статистика и иконометрия“ и УниКредит Булбанк. Тя ще предложи практически ориентирано мултидисциплинарно обучение и изграждане на умения, знания и компетентности за извършване на количествен финансов анализ, съответстващ на променящата се и динамична финансова среда.

Специалистите по управление на данни ще могат да подобряват способността на компаниите да вземат адекватни решения в ситуации на безпрецедентни промени и чрез моделите от данни да предсказват бъдещи тенденции. Останалите нови програми в УНСС ще бъдат представени скоро, а причината за реализирането им са новите изисквания, свързани с дигитализацията и с желанието на университетското ръководство за по-близък контакт с бизнеса, каза още проф. Стоянова. По отношение на приема тя обясни, че на този етап предвиждат

да останат единствено редовните изпити през юли

и ако епидемичната обстановка позволи – през май. Те ще се проведат както обикновено в тестовия център при спазване на строги правила за дистанция и дезинфекция.

Университетите във Варна са готови за кандидатстудентската кампания, установи наша проверка. Нови магистърски програми в направление „Изобразителни изкуства“ предлага Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“. Това са „Дизайнерски практики в модната индустрия “ и „Изкуства и събитиен мениджмънт“, насочен към визуални артисти, специалисти в областта на дизайна, мениджъри в творческите индустрии и с интереси към изкуството и неговото управление.

В Техническия университет – Варна новото е, че в 3 специалности от ОКС „бакалавър“ няма да се заплащат семестриални такси. Това са специалностите „Електроенергетика“, „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ и „Топлотехника и инвестиционно проектиране“ (редовно и задочно обучение), в които студентите няма да заплащат семестриални такси за целия курс на обучението си. Приемът на документи в ТУ-Варна е от 1 март до 25 март т.г., като се кандидатства онлайн с електронни кандидатстудентски тестове.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *