БНБ: Кредитите може да поскъпнат през 2021 г.

Темпът на растеж на кредитирането на нефинансови предприятия и домакинства през последното тримесечие на 2020 г. продължи тенденцията си за забавяне. Допълнително забавяне в показателя може да се очаква от второто тримесечие на 2021 г., за което влияние ще окаже постепенното изтичане на банковия мораториум. С края на кредитната ваканция, може да се очаква ръст на необлужваните кредити в банковите портфейли, което вероятно ще повлияе за известно повишение на лихвените проценти по новоотпуснатите кредити. Това прогнозират експертите от Българска народна банка (БНБ) в своя тримесечен бюлетин „Икономически преглед“.

В същото време депозитите на хората ще продължат да растат., предвиждат от БНБ. Темпът на растеж на спестяванията в банките на нефинансови предприятия и домакинства остана сравнително висок към края на 2020 г., а очакванията са тази тенденция да продължи и през първата половина на 2021 г. Причина за това са желанието за поддържане на спестявания заради пандемията и продължаващото отлагане на потребление на някои стоки и услуги от страна на домакинствата и ограничената инвестиционна активност на фирмите.

През третото тримесечие на 2020 г. реалният БВП на България се повиши с 4.3% на верижна база, което се определяше от растежа на всички компоненти на вътрешното търсене, докато приносът на нетния износ бе силно отрицателен. „Разхлабването на ограничителните мерки в другите страни от ЕС и в България, както и въведените целеви фискални мерки в подкрепа на домакинства и фирми, бяха сред основните фактори за растежа на реалния БВП“, обясняват от централната банка. През този период се отчита подобрение в условията на пазара на труда спрямо второто тримесечие.

„При допускането за удължаване на противоепидемичните мерки в България и в основните ни търговски партньори до края на първото тримесечие на 2021 г. очакваме плавно възстановяване на икономическата активност, което да бъде по-изразено през второто тримесечие на годината“, пишат още от БНБ. Прогнозите за първата половина на 2021 г. са да има плавно ускоряване на инфлацията.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *