Близо 13 000 лева събраха за болни деца в Сатовча

Близо 13 000 лева събраха за болни деца в Сатовча

12 921,52 лева са постъпили в набирателната сметка на Общински фонд „С един лев в помощ на болните деца от община Сатовча” през миналата 2020 година.

Най-много пари – 9157,14 лева, са дарени от служители на Общинска администрация и на различни структури към нея – кметства по населени места, стопански дейности, училища, детски градини, детски ясли, пенсионерски клубове и домашни социални патронажи.

3104,38 лева са дарени от общински съветници. Гюрсел Башчобанов е внесъл 490 лева във фонда, читалището в село Вълкосел – 130 лева, а 40 лева е дарил Мехмед Бостанджиев.

През миналата година е постъпила само една молба за финансово подпомагане и тя е от семейството на Рафейка и Ракип Коруасанови от село Плетена за подпомагане на дъщеря им Евелина. След разглеждане на молбата комисията е приела решение за подпомагане на детето със сумата от 500 лева.

Средствата са получени от родителите на момичето, каквото е изискването на фонда. Общо изплатените средства от създаването му на 1 август 2006 година до 31 декември 2020 година са в размер на 103 979,67 лева. Подпомогнати са 61 деца, от тях 23 са получили допълнителна помощ. Наличните средства в набирателната сметка на фонда в края на 2020 година са 53 998,21 лева.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *