Благоевградчани негодуват: Центърът тъне в мрак, защо платихме 2,3 млн. лв. за LED осветление?

Благоевград тъне в мрак. Читатели на в. „Струма“ възмутени сигнализират, че вечер централните улици са почти тъмни и придвижването е опасно, а на площадите мъждукат единични лампи от осветителните тела, които би трябвало да греят и да осветяват поне централната пешеходна зона в областния град. Защо платихме 2,3 млн. лв. за LED осветление, питат данъкоплатците.

Рекламираното през 2015 г. като супермодерно и интелигентно LED осветление, което глътна над 2 милиона лева, тежи „на шията“ на благоевградчани с дългосрочен заем. Сумата бе похарчена от тогавашния кметски екип с благословията на общинските съветници основно в рамките на мащабен проект „Изграждане на LED осветление на територията на община Благоевград – 1-ви етап”, обхващащ централната зона, главните пътни артерии и алеята към Бачиново, а целта бе да се намалят значително разходите за улично осветление, но не и за сметка на видимостта и комфорта на хората.

Идеята на тогавашния кмет Камбитов бе промотирана пред ОбС на 27 март 2015 г. с искане на разрешение да изтегли краткосрочен заем за реализация на проекта. Предложението визираше сключване на договор за банков кредит с максимален размер на дълга 1 860 000 лева, който да се изплати до 12 месеца от подписване на договора. 24-ма съветници дадоха зелена светлина на проекта.

Инвестиционната програма и бюджетът за 2015 г. се допълват с новия обект в дейност „Осветление на улици“, като за придобиването на дълготрайни материални активи е посочено, че това ще стане със собствени бюджетни средства. Провежда се обществена поръчка, в която от 3-ма участници за изпълнител е избрано обединение „LED светлина 2015“, в което влизат ЕТ „Димитър Янков-Кенеди Метал“ и „ВИП-2004“ ЕООД на банскалията Константин Обецанов, който официално представлява съдружието. Любопитно е, че същите две фирми заедно със „Стилстрой-М“ ООД на Михаил Камбитов две години по-късно получават и мащабната поръчка за 4,5 млн. лв. за ремонт на площадното пространство, в която е включено и художествено осветление на пространството между общината, сградата на РЗИ, АУБ и хотел „Ален мак“.

Договорът между общината и обединение „LED светлина“ е подписан на 2.12.2015 г., като цената е 1 845 663,56 лв. с ДДС и в него е записано, че гаранционният срок, който започва да тече от подписване на протокол за реализирано изграждане на LED осветление – 1-ви етап за годишна консумирана ел. енергия 184 756 кW при 98% работеща мощност за всякаедна улица поотделно, е 9 г. Поръчката предвижда подмяна на 1646 натриеви лампи с високо налягане, или около 33% от лампите на територията на гр. Благоевград, с високоефективни светодиодни лампи (LED). Залага се и ремонт на 1065 стълба за улично осветление, както и монтиране на нови 94 стълба като счупени или липсващи.

По договор трябва да се ремонтират всички стълбове, включени в разработката, да се извърши ремонт на захранващата мрежа, като се кабелират 5873 м въздушна мрежа. В обществената поръчка е включено и внедряване на интелигентно управление, което позволява регулиране интензивността на светене по програма. От диспечерски център трябва да може да се следи работата на клоновете от уличното осветление, работата на всеки осветител, замърсяване и други показатели в реално време. След съгласуване с Пътна полиция в късните часове на нощта трябва да може да се намали силата на светене (димиране) и дори се предвижда обучение на минимум двама служители за работа с внедрената система за управление. 5 г. поддръжка на новоизграденото и ремонтирано улично осветление също е фиксирано в договора.

Само половин година след сключване на договора с обединение „LED светлина 2015“ за подмяна на осветлението кметът иска от местния парламент общината да поеме дългосрочен дълг за рефинансиране на съществуващия заем от 1,860 млн. лв. за проекта „Изграждане на LED осветление на територията на община Благоевград – 1-ви етап“. Тогавашният кмет мотивира искането си, като посочва, че целта на рефинансирането е да бъде постигнат по-нисък лихвен процент, както и да бъде осигурено достатъчно време, в което дългът да бъде погасен с икономиите от въвеждането на LED осветлението.

Той отбелязва още, че с въвеждането на LED осветление в община Благоевград ще бъде постигнато по-високо качество на услугата и съществено намаление на разходите, като представя предварителни разчети, според които годишно само от подмяната на осветителните тела на уличното осветление ще се постигне икономия приблизително с 58%, като ще се намалят и загубите на светлина от неефективните осветители, тип „сфера”. Очакваните годишни икономии при запазване на цената на електроенергията според разчетите на кметския екип са около 100 000 лева на година, като за 10 години трябва да се реализират икономии около 1 000 000 лева, което оправдава поемане на дългосрочния дълг.

ОбС гласува на 14 юли 2016 г. да се изтегли дългосрочен кредит в размер на 1,8 млн. лв., който общината ще изплаща 10 г. На 6 юни 2017 г. се сключва допълнително споразумение с обединение „LED светлина 2015“ за възникнали непредвидени строителни дейности в хода на проекта, за което им се дават още 433 363,19 лв. В документа подробно е изброено как от общо 47 подобекта в 45 от тях са установени корозирали и липсващи стълбове, невъзможност да се преработят съществуващите двойни и четворни рогатки за монтаж на новите осветителни тела, дефектирали кабели, неподходяща височина на съществуващите осветителни тела, неподходящо местоположение на съществуващите стълбовете и т.н.

Непредвидени дейности имало във всички подобекти, фиксирани в договора – Алеята на здравето до парк Бачиново, градската градина, бул. „Св.св. Кирил и Методий“, улиците „Д. Талев“, „Хр. Ботев“, „А. Костенцев“, „Мизия“, „Сандо и Петър Китанови“, „Тракия“, „Райко Даскалов“, „Т. Александров“, „Крали Марко“, площад „Македония“, ул. „Трети март“, централния мост пред Младежкия дом, площад „България“, ул. „Гьорче Петров“ от площад „Македония“ до ул. „Митрополит Борис“, улиците „Хр. Ботев“, „Света гора“, „В. Бъчваров“, „Хр. Силянов“, площад „Гоце Делчев“, ул. „Митрополит Борис“, бул. „В. Левски“, ул. „Дж. Баучер“, бул. „Сан Стефано“, улиците „Вл. Черноземски“, „Иван Михайлов“, „Петко Д. Петков“, „Васил Мечкуевски“, „Парангалица“, „Пере Тошев“, бул. „Д. Солунски“, ул. „Александър Стамболийски“, ул. „14-и полк“, ул. „Цар Иван Шишман“, ул. „Иван Вазов“, ул. „Иларион Макариополски“, ул. „Захари Стоянов“, ул. „Аргир Манасиев“, ул. „Родопи“, ул. „Св. Иван Рилски“, ул. „Н. Вапцаров“ и ул. „Бр. Миладинови“.

С допълнителното споразумение се възлага на представляваното от К. Обецанов обединение „LED светлина 2015“ да извърши допълнителните дейности, като увеличава двойно срока за работа от 75 на 150 работни дни.
Оказва се обаче, че кметът е подписал договора за доплащане два месеца преди ОбС да даде съгласието си да го направи, тъй като на редовната сесия през юни искането за допълнителното споразумение е отхвърлено. Правят го след 1 месец на заседанието си в края на юли, заобикаляйки свое решение, че един и същи материал не може да се внася повторно за обсъждане, преди да са изтекли 6 месеца от отхвърлянето му. Оказва се, че решението на ОбС е било проформа, тъй като парите дори са били преведени месец по-рано.

Областният управител Бисер Михайлов, който по закон трябва да следи за законността на действията и решенията на ОбС, не реагира и не връща решението, което е взето в нарушение на правилата.

Одобряването на допълнителното споразумение и новата цена на проекта, възлизаща на 2 279 026,75 лв., поставя под въпрос и изпълнението на критерия за цена на проведената обществена поръчка, както и мотивите за избор на изпълнител. Друг е въпросът как между двете гласувания с разлика от 1 месец сумата, необходима за допълнителното плащане, е била намалена с 90 хил. лв., а общинската администрация установила, че от изтегления заем са й останали непохарчени точно 90 хил. лв.

На 28 септември 2018 г. в Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) е подаден сигнал от Антикорупционен фонд (АКФ) за въпросната извършена нередност в рамките на изпълнението на обществената поръчка за изграждане на LED осветление в Благоевград и допълнителното споразумение към договора за близо половин милион лева.

На въпрос на в. „Струма“ от общината заявили, че по проекта „Изграждане на LED осветление на територията на община Благоевград – 1-ви етап“ има изграден диспечерски център, но той проследява само консумацията на ел. енергия, не и работата на клоновете от уличното осветление, на всеки осветител, замърсяването и други показатели в реално време. Невъзможно е на практика димиране на осветлението (да се намали силата на светене), тъй като лампите са изключително слаби и повече не могат да се намалят, а това обезсмисля функционирането на този диспечерски пункт, коментираха от общинската администрация.
Интересно е, че в мащабния проект за реконструкция и обновяване на площад „Г. Измирлиев-Македончето“, спечелен от ДЗЗД „В Строй“ и стартирал на 23 октомври 2017 г., са вложени 40 132,39 лв. за художествено осветление.

На въпрос на „Струма” към настоящия кметски екип предявени ли са претенции към фирмата, изпълнител на проекта за LED осветлението, отговорът бе, че при подадени сигнали от гражданите те се предават на ЕТ „Д. Янков-Кенеди Метал” и от там отстраняват проблема. За липса на осветление на площада пред общината сигнал не е подаден, съобщиха от администрацията. По-късно се обадиха да потвърдят, че действително районът между общинската администрация и бившия Партиен дом, където сега се обучават студентите на АУБ и ЮЗУ, тъне в мрак и че веднага ще подадат сигнал към фирмата, изпълнител на проекта.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *