Благоевградските прокурори излязоха на мълчалив протест

Прокурори, следователи и служители от Окръжна и Районна прокуратура – Благоевград излязоха на мълчалив протест. Демонстрацията, която се проведе пред входа на държавното обвинение, е срещу решения на парламентарната правна комисия за законодателни промени, включващи закриване на Специализираната прокуратура и Специализирания съд.

Ето какво се казва в становището на Окръжна прокуратура:

„Всяко съвременно демократично общество възприема разделението на властите на законодателна, изпълнителна и съдебна за основополагащ принцип на своето държавно устройство. То е прогласено за едно от основните начала на нашия правов ред в разпоредбата на чл.9 от Конституцията на Република България. Прокуратурата е част от съдебната власт, която съгласно чл.117, ал.2 от КРБ е независима.

Депутатите от четиридесет и петото Народно събрание /НС/ не успяха да излъчат правителство след като президентът на Република България връчи първите два проучвателни мандата. Въпреки предричания от почти всички политици, политолози и социолози кратък „живот“ на този парламент, народните избраници от Правната комисия на НС, по време на Страстната седмица, решиха в спешен порядък да подкрепят промени в съществени разпоредби от Закона за съдебната власт /ЗСВ/ и Наказателно-процесуалния кодекс /НПК/. За малко повече от 13 години и 8 месеца от обнародването му, ЗСВ е изменян и допълван 57 пъти, а за 15 години от влизане в сила на НПК, той е редактиран 52 пъти…

Преди 10 години управляващата, парламентарно представена политическа класа „създаде“ Специализираната прокуратура и Специализирания наказателен съд като органи на съдебна власт пряко предназначени за успешна борба с организираната престъпност и корупцията по високите етажи на властта. Сега същата тази класа предлага „закриването“ им, въпреки че войната с тези тежки престъпни прояви все още не е спечелена. Планираните законодателни промени не са подлагани на обществено обсъждане, нито е търсено становище от представители на доктрината и практикуващите юристи. Възникват основателните въпроси каква е действителната цел, която преследват народните представители и защо толкова бързат?

В решение № 3/10.04.2003 г. по конституционно дело № 22/2002 г., Конституционният съд на Република България приема, че в понятието форма на държавно управление се включва и системата от органи на съдебната власт, в това число – прокуратурата и следствието. Обсъжданите понастоящем промени засягат интересите на българските граждани и накърняват върховенството на правото в страната.

От „раждането“ на независимата съдебна власт в Република България до днес, тя е обект на непрестанни и разнопосочни експериментални опити за „реформиране“, включително чрез множество написани конюнктурно, набързо и „на парче“ законодателни текстове, без наличие на разумна, еднопосочна и ясна държавнически отговорна законодателна стратегия. Ние, магистратите и съдебните служители от Окръжна и Районна прокуратури гр.Благоевград намираме, че този подход на върховния законодателен орган е вреден за обществото и не е съобразен с изискванията на Закона за нормативните актове.

Закриването на всеки един орган на съдебна власт трябва да става след задълбочен анализ на резултатите от дейността му; степента на постигане на поставените пред него цели; професионален дебат и всеобхватна оценка на последствията от законодателните промени. В противен случай могат да настъпят редица тежки и нежелани от българските граждани резултати, в това число и заплащане на сериозни по размер обезщетения по реда на Закона за отговорност на държавата и общините за вреди, включително и поради неоснователно забавяне на наказателните дела и продължаването им извън разумен срок.

Всяка подобна законодателна намеса влияе пряко върху човешки съдби, включително и върху тези на жертвите на престъпни посегателство и техните близки.

Всеки народен представител дължи на избирателите си сериозен размисъл по поставените от нас проблеми и въпроси, преди да вземе решение как да гласува в пленарна зала.“

Ръководството на Прокуратурата на Република България изрази подкрепата си към протеста на прокурорите, следователите и съдебните служители в цялата страна. Със специална декларация, която бе публикувана на сайта на Главна прокуратура, предава „Струма“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *