АС отхвърли жалбата на съветника от Сандански Румен Пачов срещу глобата от 10 312 лв.

Административен съд отхвърли жалбата на общинския съветник в ОбС -Сандански Румен Пачов срещу решението на КПКОНПИ, с което го глоби с 10 312,86 лв. заради конфликт на интереси. Глобата му бе наложена заради участието му в гласуването на новата транспортна схема на общината, в която неговата фирма изпълнявала 11 курса.

В антикорупционната комисия били подадени 2 сигнала, изпратени на 14.05.2019 г. и 22.01.2020 г., които са обединени в една обща преписка. По същество твърденията в двата сигнала са, че бившият кмет на Сандански Андон Тотев е провел процедура за продажба на имот частна общинска собственост, в който следва да се проектира и изгради автогара, а имотът е купен от Румен Пачов, чиято основна дейност е свързана с транспорт и превоз на пътници. Според авторите на сигнала фирмата, ангажирана с поставяне на дограма на новостроящата се автогара, е свързана с другия бивш кмет Кирил Котев, а изпълнителят на строително-монтажните работи е свързано лице с общинския съветник Явор Аргиров.

Твърди се още, че Котев и Аргиров са гласували при приемане от ОбС – Сандански на решението за продажба на имота, предназначен за изграждането на частна автогара. Спрямо тях производството е прекратено поради изтекла 3- годишна давност и липса на доказателства за конфликт на интереси. Но спрямо Румен Пачов продължило за това, че в качеството си на общински съветник от ЗС „Ал. Стамболийски и член на Постоянната комисия по обществен ред, сигурност и транспорт към ОбС – Сандански, не си направил самоотвод във връзка с утвърждаването на общинската транспортна схема на града и с гласуването си се облагодетелствал.

В обясненията си пред КПКОНПИ той заявил, че след като се запознал с материалите по сесията, подал декларация, че няма да участва в заседанието и дори на самата сесия при разглеждане на точката напуснал залата, но по време на запознаване с преписката по сигнала тази година изведнъж разбрал, че някой е гласувал със „за“ от неговия таблет. Адвокатът му разяснил, че системата за гласуване в община Сандански е по-особена – няма контрол на това, което се гласува, и как се гласува, тъй като в залата няма камери.

Според КПКОНПИ с гласа си „за” на заседанието от 18.10.2016 г. на постоянната комисия по обществен ред, сигурност и транспорт към ОбС – Сандански, когато е одобрил схемата, той на практика е участвал в подготовката на Решение №349 от 27.10.2016 г. на ОбС, което одобри схемата. Това комисията е определила като „подготовка на акт в частен интерес”, който неминуемо ще му донесе облага. Същата е констатацията и за гласа „за”, даден от таблета на Пачов на сесията на 27.10.2016 г.

Румен Пачов оспори решението на КПКОНПИ пред Административен съд – Благоевград с мотива, че не е участвал при разглеждането на материала пред постоянната комисия на Общинския съвет и не е участвал в гласуването на решението, с което е приета новата допълнена транспортна схема за община Сандански, въпреки че от служебния му таблет такова гласуване е отчетено.

По делото, разгледано от съдия Илонка Рашкова, са приети писмени доказателства, от които тя прави извод, че е осъществен конфликт на интереси, тъй като са налице и трите кумулативно изискуеми предпоставки: лице, заемащо публична длъжност, наличие на частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективно изпълнение на правомощията или задълженията му по служба, и упражнено властническо правомощие, повлияно от частния интерес.

Според съдията възраженията на общинския съветник са неоснователни, поради което жалбата му срещу решението на КПКОНПИ от 23 април 2020 г. е отхвърлена. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред ВАС.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *