АС отхвърли жалбата на съветника от Сандански Румен Пачов срещу глобата от 10 312 лв.

АС отхвърли жалбата на съветника от Сандански Румен Пачов срещу глобата от 10 312 лв.

Административен съд отхвърли жалбата на общинския съветник в ОбС -Сандански Румен Пачов срещу решението на КПКОНПИ, с което го глоби с 10 312,86 лв. заради конфликт на интереси. Глобата му бе наложена заради участието му в гласуването на новата транспортна схема на общината, в която неговата фирма изпълнявала 11 курса.

В антикорупционната комисия били подадени 2 сигнала, изпратени на 14.05.2019 г. и 22.01.2020 г., които са обединени в една обща преписка. По същество твърденията в двата сигнала са, че бившият кмет на Сандански Андон Тотев е провел процедура за продажба на имот частна общинска собственост, в който следва да се проектира и изгради автогара, а имотът е купен от Румен Пачов, чиято основна дейност е свързана с транспорт и превоз на пътници. Според авторите на сигнала фирмата, ангажирана с поставяне на дограма на новостроящата се автогара, е свързана с другия бивш кмет Кирил Котев, а изпълнителят на строително-монтажните работи е свързано лице с общинския съветник Явор Аргиров.

Твърди се още, че Котев и Аргиров са гласували при приемане от ОбС – Сандански на решението за продажба на имота, предназначен за изграждането на частна автогара. Спрямо тях производството е прекратено поради изтекла 3- годишна давност и липса на доказателства за конфликт на интереси. Но спрямо Румен Пачов продължило за това, че в качеството си на общински съветник от ЗС „Ал. Стамболийски и член на Постоянната комисия по обществен ред, сигурност и транспорт към ОбС – Сандански, не си направил самоотвод във връзка с утвърждаването на общинската транспортна схема на града и с гласуването си се облагодетелствал.

В обясненията си пред КПКОНПИ той заявил, че след като се запознал с материалите по сесията, подал декларация, че няма да участва в заседанието и дори на самата сесия при разглеждане на точката напуснал залата, но по време на запознаване с преписката по сигнала тази година изведнъж разбрал, че някой е гласувал със „за“ от неговия таблет. Адвокатът му разяснил, че системата за гласуване в община Сандански е по-особена – няма контрол на това, което се гласува, и как се гласува, тъй като в залата няма камери.

Според КПКОНПИ с гласа си „за” на заседанието от 18.10.2016 г. на постоянната комисия по обществен ред, сигурност и транспорт към ОбС – Сандански, когато е одобрил схемата, той на практика е участвал в подготовката на Решение №349 от 27.10.2016 г. на ОбС, което одобри схемата. Това комисията е определила като „подготовка на акт в частен интерес”, който неминуемо ще му донесе облага. Същата е констатацията и за гласа „за”, даден от таблета на Пачов на сесията на 27.10.2016 г.

Румен Пачов оспори решението на КПКОНПИ пред Административен съд – Благоевград с мотива, че не е участвал при разглеждането на материала пред постоянната комисия на Общинския съвет и не е участвал в гласуването на решението, с което е приета новата допълнена транспортна схема за община Сандански, въпреки че от служебния му таблет такова гласуване е отчетено.

По делото, разгледано от съдия Илонка Рашкова, са приети писмени доказателства, от които тя прави извод, че е осъществен конфликт на интереси, тъй като са налице и трите кумулативно изискуеми предпоставки: лице, заемащо публична длъжност, наличие на частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективно изпълнение на правомощията или задълженията му по служба, и упражнено властническо правомощие, повлияно от частния интерес.

Според съдията възраженията на общинския съветник са неоснователни, поради което жалбата му срещу решението на КПКОНПИ от 23 април 2020 г. е отхвърлена. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред ВАС.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.